Redaktionsråd

Elisabet
Hans Hägglund
Överläkare, Professor
Verksamhetschef Blod-  och tumörsjukdomar
Akademiska sjukhuset
Uppsala
Michael Bergqvist
Adjungerad Professor
Överläkare vid sektionen för onkologi
Gävle lasarett
Elisabet Lidbrink
Överläkare, PhD
Radiumhemmet
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna
 
Ola Bratt
Adjungerad professor, överläkare
Verksamhet urologi
Sahlgrenska sjukhuset
Göteborg
Anna Dimberg
Docent
institutionen för immunologi, genetik och patologi,
Uppsala Universitet