Molekylär onkologi

Molekylär onkologi
från onkologi till signalväg i klinisk vardag

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom tumörbiologi, diagnostik, patologi och kliniska data inom onkologin. Kursen riktar sig till läkare som är i slutet av sin ST-utbildning eller är färdiga specialister inom onkologi, patologi och lungmedicin.
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se Lipus-nr 20190002
Steningevik Konferens | 11 – 13 september 2019

Mer information