Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar & Webinar

28 oktober 2021

Optimizing Treatment for ER+/HER2- mBC patients with aggressive disease

We are pleased to invite you for the next MBC TALKS webinar and live Q&A session where Prof. Gilles Freyer, Prof. Joyce A. O’Shaughnessy, Prof. Patrick Neven and Prof. Michael Untch will discuss different CDK4&6i data from both efficacy & safety stand point and how that can help improve patient outcome.

Mer Information
29 oktober 2021

Post-ESMO Symposium

ESMO-kongressen är den mest inflytelserika onkologiplattformen utformad i Europa för kliniker, forskare, patientföreträdare och representanter för vårdbranschen från hela världen. Under mötet presenteras årets absolut viktigaste nyheter inom onkologin. Årets möte genomförs virtuellt.

Mer Information
10 november 2021

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Syftet är att sammanfatta och uppdatera det aktuella kunskapsläget avseende olika aspekter av epitelial ovarialcancer. Mötet sker digitalt och riktar sig till läkare verksamma inom området gynekolgisk cancer.

Mer Information
11 november 2021

Detta kvällsmöte är den första i en serie med syfte att belysa och diskutera de frågeställningar som fortfarande finns kring diagnostik och behandling med immunterapi vid cancer. Under kvällen kommer vi att få höra Dr. Harriet Kluger, MD, Smilow Cancer Hospital, Yale New Haven, USA, Fredrik Enlund, docent i molekylär patologi och Hildur Helgadottir, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Mer Information
15 - 16 november 2021

DOAC MANAGEMENT IN VTE PATIENTS WITH CANCER

Patienter med cancer har ökad risk för både trombos och blödning. Vid detta globala webbinar belyses behoven hos denna patientgrupp liksom insikter
från studier om antikoagulantia och nya riktlinjer.

Mer Information
19 november 2021

Cancervacciner – fokus på T cellernas roll för att bekämpa cancer

Immunterapier är på frammarch och kontrollpunktshämmare, terapeutiska antikroppar har en roll som förstärker ett existerande immunsvar mot olika typer av tumörformer.

Mer Information
26 november 2021

Ärftlig bröstcancer hos svenska patienter: patogena genvarianter och deras effekt på tumörbiologin

Screening för BRCA1 och BRCA2 i ärftlig bröst- och äggstockscancer har utförts under
25 år men fortfarande kommer kontinuerligt ny kunskap som hjälper oss att tolka
betydelsen av olika varianter och hur de påverkar genernas biologi.

Mer Information
6 - 8 april 2022

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden. Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter.

Mer Information