Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

21 november 2018

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer Den 21 november  anordnas mötet State of the Art ( SOTA) Ovarialcancer […]

Mer Information
5 februari 2019

Immunterapi i klinisk vardag – Interaktivt och fallbaserat heldagsmöte för läkare och sjuksköterskor

Immunterapi i klinisk vardag – Interaktivt och fallbaserat heldagsmöte för läkare och sjuksköterskor MSD arrangerar ett heldagsmöte med […]

Mer Information
21 - 22 mars 2019

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper Ulfsunda slott | 21 – 22 mars 2019 Kursens syfte […]

Mer Information