Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

20 maj 2019

Terapiinriktad utbildning inom immunonkologi

Terapiinriktad utbildning inom immunonkologi Vad kan jag göra i kontakten med patienter som behandlas med immunterapi för att […]

Mer Information
7 juni 2019

Forsknings- och reseanslag bröstcancer

Bröstcancerfonden, som administreras av Bröstcancerförbundet, delar årligen ut medel till svensk patientnära bröstcancerforskning, men även stöd i form […]

Mer Information
5 - 6 september 2019

Karolinska Hematology Seminar

Karolinska Hematology Seminar In 2019, the Karolinska Hematology Seminar is organized for the seventeenth time. The seminar is […]

Mer Information
11 - 13 september 2019

Molekylär onkologi

Molekylär onkologi från onkologi till signalväg i klinisk vardag Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste […]

Mer Information
9 - 10 oktober 2019

Immuno Oncology Seminar

Terapiinriktad kurs i tumörimmunologi PÅ PROGRAMMET Immunologi – introduktion Tumörimmunologi Cancervacciner Antikroppsterapi Adoptiv cellterapi Immunterapi i kliniken Gruppdiskussioner […]

Mer Information