Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

11 januari - 15 juni 2018

Liten Myelomskola

Myelomskolan består av en bok och sex filmer som fokuserar på att utbilda både patienter och sjukvården om […]

Mer Information
6 - 7 september 2018

Kurs Molekylär onkologi: från organ till signalväg i klinisk vardag

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom tumörbiologi, diagnostik, patologi och kliniska data […]

Mer Information