Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

27 - 29 januari 2021

ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom

Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer bjuder in till ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom […]

Mer Information
10 - 12 mars 2021

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga […]

Mer Information
2 - 3 september 2021

Karolinska Hematology Seminar XIX

In 2021, the Karolinska Hematology Seminar is organized for the nineteenth time. The seminar is a two-day meeting […]

Mer Information
10 november 2021

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Välkommen till State of the Art (SOTA) Ovarialcancer Den 10 november anordnas State of the Art (SOTA) Ovarialcancer […]

Mer Information