Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

8 oktober - 31 december 2020

Ronden

Ronden är en interaktiv utbildning med fokus på verklighetsbaserade patientfall som är framtagna av Roche AB i samarbete […]

Mer Information
10 - 11 november 2020

Emerging Expert Program – Lung Cancer

Inbjudan Emerging Expert Program – Lung Cancer (EEP lungcancer) Svenska lungcancerstudiegruppen (SLUSG) har genom Emerging Expert Program Lung […]

Mer Information
27 - 29 januari 2021

ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom

Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer bjuder in till ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom […]

Mer Information
10 - 12 mars 2021

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga […]

Mer Information
10 november 2021

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Välkommen till State of the Art (SOTA) Ovarialcancer Den 10 november anordnas State of the Art (SOTA) Ovarialcancer […]

Mer Information