Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

12 juli - 1 oktober 2019

The Incyte Grant for Hematological Research

The Incyte Nordic Grant for Hematological Research på USD 20.000 är tänkt att stimulera intresset för forskning inom […]

Mer Information
9 - 10 oktober 2019

Immuno Oncology Seminar

Terapiinriktad kurs i tumörimmunologi PÅ PROGRAMMET Immunologi – introduktion Tumörimmunologi Cancervacciner Antikroppsterapi Adoptiv cellterapi Immunterapi i kliniken Gruppdiskussioner […]

Mer Information
22 oktober 2019

New Advances in the Treatment of Gastric Cancer

Syftet med mötet är att dela klinisk erfarenhet och informera om aktuella rön inom terapiområdet ventrikelcancer. Mötet är […]

Mer Information
25 oktober 2019

Precision Medicine Breast Cancer Symposium

Precision Medicine Breast Cancer Symposium October 25, 2019 Scandic Continental, Stockholm WELCOME As chairmen of the coming Precison […]

Mer Information
6 - 8 november 2019

Efterutbildningskurs för specialister. ”The small nine!”

Syfte:             Att ge en ”state of the art update” av onkologisk behandling vid nio tumörsjukdomar Målgrupp:   Specialister […]

Mer Information
12 - 13 mars 2020

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga […]

Mer Information