Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

6 - 7 september 2018

Kurs Molekylär onkologi: från organ till signalväg i klinisk vardag

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom tumörbiologi, diagnostik, patologi och kliniska data […]

Mer Information
13 - 14 september 2018

Karolinska Hematology Seminar XVI

Karolinska Hematology Seminar XVI Rånäs slott 13–14 september 2018 2018 arrangeras Karolinska Hematology Seminar för sextonde gången. Seminariet […]

Mer Information
3 oktober 2018

Precision Medicine today and in ten years time, with focus on breastcancer

Precision Medicine today and in ten years time, with focus on breastcancer October 3, 2018 Elite Park Avenue, […]

Mer Information
11 - 12 oktober 2018

Immuno Oncology Seminar – Kurs i Tumörimmunologi

Immuno Oncology Seminar – Kurs i Tumörimmunologi Terapiinriktad utbildning Stockholm Waterfront, Klara Hotell och Konferens Nils Ericsons Plan […]

Mer Information
21 november 2018

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer Den 21 november  anordnas mötet State of the Art ( SOTA) Ovarialcancer […]

Mer Information