Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

3 - 4 september 2020

Karolinska Hematology Seminar

In 2020, the Karolinska Hematology Seminar is organized for the eighteenth time. The seminar is a two-day meeting […]

Mer Information
23 - 25 september 2020

Molekylär onkologi – från organ till signalväg i klinisk vardag

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom tumörbiologi, diagnostik, patologi och kliniska data […]

Mer Information
21 - 22 oktober 2020

Immuno Oncology Seminar

Terapiinriktad kurs i tumörimmunologi PÅ PROGRAMMET Immunologi Tumörimmunologi Cancervacciner Antikroppsterapi Adoptiv cellterapi CAR-T-celler Immunterapi i kliniken Gruppdiskussioner 21-22 […]

Mer Information
10 - 11 november 2020

Emerging Expert Program – Lung Cancer

Inbjudan Emerging Expert Program – Lung Cancer (EEP lungcancer) Svenska lungcancerstudiegruppen (SLUSG) har genom Emerging Expert Program Lung […]

Mer Information