Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

5 - 6 mars 2020

Nordic Hematology Debate

Advances in treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia, Waldenström Macroglobulinemia, Multiple Myeloma, Marginalzone Lymphoma and Mantle Cell Lymphoma 5–6 […]

Mer Information
10 mars 2020

Immunterapi i klinisk vardag

Att kombinera checkpoint-hämmare och kemoterapi När? 10e mars 2020, kl 09.30-16:00 Var? Stockholm City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B, nära […]

Mer Information
12 - 13 mars 2020

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga […]

Mer Information
30 mars 2020

Sjöberg Lectures 2020

Michael N. Hall mTOR signaling in growth and metabolism David M. Sabatini mTOR and lysosomes in the control […]

Mer Information
12 juni 2020

HER2 – State of the Art Jubilee Symposium

PROGRAM 09.00 Registration and coffee 10.00 Welcome and Introduction, Professor Jonas Bergh and Professor Mårten Fernö 10.10 HER2 […]

Mer Information
3 - 4 september 2020

Karolinska Hematology Seminar

In 2020, the Karolinska Hematology Seminar is organized for the eighteenth time. The seminar is a two-day meeting […]

Mer Information
21 - 22 oktober 2020

Immuno Oncology Seminar

Terapiinriktad kurs i tumörimmunologi PÅ PROGRAMMET Immunologi Tumörimmunologi Cancervacciner Antikroppsterapi Adoptiv cellterapi CAR-T-celler Immunterapi i kliniken Gruppdiskussioner 21-22 […]

Mer Information
10 - 11 november 2020

Emerging Expert Program – Lung Cancer

Inbjudan Emerging Expert Program – Lung Cancer (EEP lungcancer) Svenska lungcancerstudiegruppen (SLUSG) har genom Emerging Expert Program Lung […]

Mer Information