Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

6 - 8 september 2021

NEDRE GASTROINTESTINAL CANCER

Vi vill inbjuda till kurs i nedre gastrointestinal cancer. Vår ambition med denna kurs är att täcka in […]

Mer Information
10 september 2021

HER2 SOTA Jubilee Symposium

WORLD TRADE CENTER STOCKHOLM SEPTEMBER 10, 2021 WELCOME As chairmen of the coming Jubilee Symposium HER2 SOTA, it […]

Mer Information
13 - 14 oktober 2021

IMMUNO ONCOLOGY SEMINAR KURS I TUMÖRIMMUNOLOGI

TERAPIINRIKTAD UTBILDNING PÅ PROGRAMMET Immunologi Tumörimmunologi Cancervacciner Antikroppsterapi Adoptiv cellterapi CAR-T-celler Immunterapi i kliniken Gruppdiskussioner Mer info   […]

Mer Information
10 november 2021

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Välkommen till State of the Art (SOTA) Ovarialcancer Den 10 november anordnas State of the Art (SOTA) Ovarialcancer […]

Mer Information