Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

2 - 3 september 2021

Karolinska Hematology Seminar XIX

In 2021, the Karolinska Hematology Seminar is organized for the nineteenth time. The seminar is a two-day meeting […]

Mer Information
10 september 2021

HER2 SOTA Jubilee Symposium

WORLD TRADE CENTER STOCKHOLM SEPTEMBER 10, 2021 WELCOME As chairmen of the coming Jubilee Symposium HER2 SOTA, it […]

Mer Information
29 september - 1 oktober 2021

Molekylär onkologi – från organ till signalväg i klinisk vardag

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom tumörbiologi, diagnostik, patologi och kliniska data […]

Mer Information
10 november 2021

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Välkommen till State of the Art (SOTA) Ovarialcancer Den 10 november anordnas State of the Art (SOTA) Ovarialcancer […]

Mer Information