Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

5 - 6 mars 2020

Nordic Hematology Debate

Advances in treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia, Waldenström Macroglobulinemia, Multiple Myeloma, Marginalzone Lymphoma and Mantle Cell Lymphoma 5–6 […]

Mer Information
12 - 13 mars 2020

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och nya behandlingsprinciper Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga […]

Mer Information