Ge HPV-vaccin till hiv-positiva och till män som har sex med män

Ge HPV-vaccin till hiv-positiva och till män som har sex med män
HPV-vaccin bör erbjudas hiv-positiva och män som har sex med män, två grupper som har hög risk för att utveckla HPV-relaterad sjukdom som cancer. Liberalerna har fått med sig Alliansen och de rödgröna på ett gemensamt ställningstagande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi uppmanar regeringen att undersöka hur man kan erbjuda HPV-vaccinet även åt hiv-positiva och åt män som har sex med män. Förslagen från Folkhälsomyndigheten ger dem inget skydd och nu när vi faktiskt har möjligheten så måste vi se till att värna hälsan för de människor som löper en extra hög risk att drabbas av till exempel cancer till följd av HPV-viruset.  Det säger Jessica Ericsson (L), ordförande i beredningen för hälsa och jämlik vård.

HPV anses vara den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen. Sedan några år vaccineras flickor i skolålder och nu föreslår Folkhälsomyndigheten även vaccination av pojkar. Det räcker dock inte, enligt Liberalerna och hälso- och sjukvårdsnämnden.

– För oss som under lång tid drivit att också pojkar ska få HPV-vaccin är förslaget oerhört positivt och det kommer verkligen bidra till en mer jämlik vård. Men eftersom förslaget bara handlar om pojkar så kommer det dröja många år innan tillräckligt många generationer har hunnit vaccineras för att också de män som löper högst risk skyddas och det är kortsiktigt, påpekar Jessica Ericsson (L).

I ett särskilt uttalande fastslår Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att det är ”olyckligt riskgrupper såsom MSM och hiv-positiva prioriterats bort och delvis avfärdats då det kommer ta många år innan den allmänna vaccinationen ger dem ett fullgott skydd. Det är en brist både ifråga om att erbjuda våra medborgare en jämlik vård och att erbjuda vård utifrån behov. Folkhälsomyndigheten bör därför få i uppdrag att se över också hur fler kan ta del av de positiva hälsoeffekter vaccinationen kan medföra.”

Ärendet gällde Folkhälsomyndighetens remiss angående ”Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn”.

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se