Gallsyra stödjer produktion av blodstamceller

I laboratorium har man ännu inte lyckats få de blodbildande stamcellerna att producera nya stam- och blodceller. Problemet med att få blodstamceller att föröka sig utanför kroppen är att den framtvingade tillväxten ger upphov till en ansamling av onormala proteiner i en del av cellen kallad endoplasmatiskt retikulum, ER. Denna så kallade ER-stress ökar bland annat produktionen av farliga syreradikaler som, om stressen är allvarlig och kronisk, leder till att cellen dör.

Kenichi Miharada, forskare på Institutionen för laboratoriemedicin, har tidigare visat att det går att minska ER-stress på kemisk väg genom att tillsätta gallsyror till cellodlingen. Gallsyror som bildas naturligt i levern och lagras i gallblåsan, stödjer proteinet vid delningsprocessen.

– Jämfört med andra sätt att försöka få fram stamceller för att behandla blodsjukdomar, så är detta en säkrare och snabbare metod. Vi använder ju inga främmande substanser och inga genförändringar, utan bara ett ämne som redan finns i kroppen, förklarar Kenichi Miharada.

Gallsyror finns normalt hos vuxna individer för att hjälpa till att smälta maten. I studier på dräktiga möss har Kenichi Miharada dock funnit stora mängder gallsyra även hos fostret.

– Fostret producerar små mängder gallsyra själv, men här handlar det om mycket större kvantiteter. Det visar sig att gallsyran produceras av mamman och överförs till fostret via moderkakan.

Gallsyra är egentligen giftigt men via moderkakan sker en reningsprocess där endast ofarlig gallsyra går vidare till fostret. Tidigare har man vetat att gallsyra produceras i fostrets lever men inte varför. Kenichi Miharada har upptäckt att gallsyran stödjer produktionen av blodstamceller i fostrets lever och möjliggör att dessa utvecklas normalt. Tillskottet från mamman är viktigt för att fostret skall utvecklas normalt.

– Vår hypotes är att följden av en skadad moderkaka som av olika anledningar inte kan överföra gallsyra till fostret, kan leda till leukemi eller andra blodsjukdomar senare i livet och vi kommer fortsätta vår forskning för att se om denna hypotes håller, avslutar Kenichi Miharada.

För mer information om studien:
Kenichi Miharada forskare, Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet, 046-2220592, Kenichi.Miharada@med.lu.se

Vetenskaplig publikation
Bile acids protect expanding hematopoietic stem cells from unfolded protein stress in fetal liver
Cell Stem Cell, online 28 januari, 2016