Beactica tilldelas anslag för att utveckla nya läkemedel mot aggressiva hjärntumörer

Beactica tilldelas anslag för att utveckla nya läkemedel mot aggressiva hjärntumörer
Beactica, det Uppsala-baserade företaget, meddelade i dag att de har beviljats ett anslag på 2 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla sitt LSD1-projekt. Projektet syftar till att ta fram en ny klass av substanser som radikalt kan förbättra behandlingen av glioblastom, en aggressiv hjärntumör som årligen drabbar ca 40 000 personer i EU och USA.

Beacticas projekt har hittills fokuserat på svårbehandlad glioblastom, men det finns en tydlig möjlighet att utvidga projektet till ett flertal andra eftersatta cancerformer. Som meddelats tidigare i år samarbetar Beactica med professor Bengt Westermark och kollegor vid Uppsala universitet och SciLifeLab i Uppsala för att studera effekterna av dessa substanser på cancerstamceller.

Anslaget från Vinnova kommer att möjliggöra för Beactica att genomföra studier avseende in vivo proof-of-principle i glioblastomamodeller. Bolaget kommer också att utvärdera substansernas effekt i andra cancerformer som i dag saknar effektiv behandling.

”Vi är mycket stolta över detta erkännande. Vårt unika angreppssätt har potential att hjälpa cancerpatienter med mycket dålig prognos,” sa Per Källblad, VD på Beactica. ”Anslaget gör det också möjligt för oss att avancera pågående diskussioner med flera ledande läkemedelsföretag, och vårt mål är att skriva ett licensavtal med en stark partner som kan ta projektet genom klinisk utveckling.”

LSD1 har dubbla funktioner, dels som epigenetiskt enzym som tar bort metylgrupper på histoner, dels som strukturellt protein i suppressor- och promotorkomplex. Båda dessa funktioner påverkar uttryck av gener. Icke-toxiska nivåer av Beacticas allosteriska modifierare leder till signifikant nedreglering av LSD1, med potential för behandling av ett flertal cancerformer. Substanserna visar fullständig in vitro-effekt i en panel med mer än 40 olika cancercell-linjer samt en unik känslighetsprofil som skiljer sig från över 300 testade referenssubstanser. De uppvisar också effekt i både känsliga och resistenta glioma-initierande stamcellskloner utan att skada friska astrocyter, vilket indikerar ett terapeutiskt fönster.