Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NOVEL DIAGNOSTICS FOR IMPROVED AND GUIDED TREATMENT OF COLORECTAL CANCER

PROGRAM
1. Background Colorectal cancer
2. New clinical results!
“qRT PCR analysis of CEACAM5, KLK6, SLC35D3, MUC2 and POSTN in colon cancer lymph nodes An improved method for assessment of tumor stage and prognosis”
3. ColoNode TM

SPEAKERS IN ORDER OF APPEARANCE
Gudrun Lindmark, MD, PhD, Associate professor of Surgery, former Adjunct professor of Surgery, Lund University . Clinical Specialist, HiloProbe
Marie Louise Hammarström, Professor of Immunology, Senior Professor at Department of Clinical Microbiology, Umeå University
Lina Olsson, PhD of Immunology, CEO, HiloProbe

REGISTRATION
Send email to [email protected] for registration. Link to the webinar will be sent out 3 days before the actual date.

OTHER INFORMATION
The webinar is free of charge and will be in English through Teams.
Please contact us if you have any questions.

Paving the way for immunotherapy of hepatocellular carcinoma

AstraZeneca welcomes you to webinar with dr. Gustav Ullenhag and dr. Stephen Lam Chan. The webinar is aiming to provide specialist education on mode of action for cancer immunotherapies, experience from well-established therapy areas as well as emergence of immunotherapies for treatment of hepatocellular carcinoma. This webinar will be given in English.

Agenda:
17:00 Welcome and introduction of the speakers
17:05 Mechanism of Action of cancer immunotherapies and experience from other therapy areas
17:30 Q&A
17:40 Immunotherapy landscape of advanced HCC
18:05 Q&A
18:15 Wrap-up and webinar close
18:20 End

You can join the webinar from anywhere, using your computer, laptop, iPad or mobile phone. When you submit your registration, you will receive a confirmation e-mail with webinar details. Prior to the event you will also receive a reminder. Please use the link for full information and registration.

SE-15136-11-23-ONC

FOKUS IMMUNTERAPI 2024

MSD Sverige välkomnar dig inom hälso- och sjukvården som behandlar cancerpatienter till årets FOKUS Immunterapi. Syftet med hybridmötet är att belysa och diskutera de frågeställningar som fortfarande finns kring diagnostik och behandling med dagens immunterapi vid cancer.

AGENDA

16.30–17.00 Drop-in registrering och fika
17.00–17.10 Välkomna och introduktion MSD Sverige
17.10–17.40 New era in immunotherapy treatment of cancer patients: from palliative to curative intention*, Solange Peters
17.40–18.10 Kirurgi efter neoadjuvant behandling, Roger Olofsson Bagge
18.10–18.30 Bensträckare
18.30–19.00 Next Steps in Immunotherapy of advanced lung cancer*, Martin Reck
19.00–19.30 Diskussion och avslutning, Lokal moderator
19.30–21.00 Middag

*Föreläsningarna är på engelska

Deltagande vid mötet är kostnadsfritt och anmälan görs snarast. Observera att deltagarantalet är begränsat och först till kvarn gäller. Vänligen meddela eventuella matpreferenser vid anmälan.

MSD Sverige står för kostnad av lokal, fika och middag

SE-NON-01224 11/24 msd.se

Patientfall inom HR+/HER2- spridd bröstcancer

Behöver alla patienter kemoterapi?
Patientfall för att belysa olika perspektiv samt behandlingsalternativ för patienter med HR+/HER2- metastatisk bröstcancer

Välkommen att delta på detta webbinarium där olika perspektiv och behandlingsalternativ kommer diskuteras i ett fiktivt patientfall tillsammans med onkolog Cecilia Ahlin och onkologisjuksköterska Mari Bergros Falk. Patientfallet kommer att fokusera på en premenopausal patient med HR+/HER2- metastatisk bröstcancer som utvecklat leverrecidiv under pågående hormonell behandling. Syftet med webbinariet är att guida dig genom patientens behandlingsresa och belysa vårdaspekter ur både onkologens och sjuksköterskans synvinklar samt ge möjlighet för diskussion med er som deltar.
Detta webbinarium kommer sändas på TEAMS.

Program:
12.10 – 12.15 Välkommen att ställa frågor och delta i diskussionen under webbinariet
Introduktion, Novartis
12.15 – 12.35 Patientfallsgenomgång
12.35 – 12.50 Frågor och diskussion

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis: Hur identifiera och hantera immunrelaterade njurbiverkningar?

Tisdagen den 16 januari 2024 kl 12.05 – 12.45

Nu kan du anmäla dig till denna webbföreläsning om att identifiera och hantera njurtoxicitet under behandling med immunterapi.

Emelie Westergren, specialist inom internmedicin och njurmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, kommer varva teori med falldragningar för att belysa orsak, symptom och hantering av njurtoxicitet orsakade av onkologisk immunterapi.

Emma Mangelus, specialistläkare onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommer att leda diskussionen och lyfta kliniska frågeställningar.

Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

Hoppas vi ses på nätet!