Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Implementering av CAR T-cells-behandling i den svenska sjukvården: Utmaningar och möjligheter

Onsdag den 29 mars 2023, kl. 12.10–12.55

Immunoterapi är en form av behandling som bryter ny mark inom olika områden. Hittills har det främst använts för behandling av hematologiska maligniteter. Forskning är på gång även inom solida tumörer. Särskilt tilltalade med den nya formen av behandling är att man använder cell- och genterapi i kampen mot sjukdomen.

Föreläsare Stephan Mielke är professor i hematologi och cellterapi vid institutionen för laboratoriemedicin och vid institutionen för medicin, Huddinge, samt FoU-chef för Tema Cancer samt föreståndare för CAST vid Karolinska Universitetssjukhuset. Stephan forskar om immunoterapi mot cancer – hur cancer kan bekämpas med hjälp av immunsystemet. Forskningen handlar dels om hur potentialen i patientens egna immunförsvar kan utnyttjas, dels om förbättrade metoder vid transplantation av blodstamceller från en annan person.

För mer information och anmälan

Gyncancerdagen 2023

Kostnadsfria digitala föreläsningar kring gynekologisk cancer – lyssna till några av landets främsta experter!

Prevention, vård, rehab & forskning
Under dagen tar vi upp ämnen som berör de olika gyncancerdiagnoserna, närståendestöd, tidig upptäckt, seneffekter & inte minst sneglar vi på framtidens gyncancerbehandlingar. Gyncancer berör yngre som äldre, drabbade och deras närstående alltså både män som kvinnor – så varmt välkommen till en informativ dag om gynekologisk cancer!

Gyncancerdagen arrangeras av Nätverket mot gynekologisk cancer. Nätverket mot gynekologisk cancer ingår i Nätverket mot cancer, som består av flera nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer som tillsammans arbetar för att förbättra cancervården i Sverige.

Föranmälan krävs men eventet är öppet för alla & helt kostnadsfritt.

Se program och boka din plats här

Behandling av mesoteliom med dubbel immunterapi

Kliniska erfarenheter av att behandla mesoteliom med dubbel immunterapi vid Lungkliniken på Lunds Universitetssjukhus – presentation av patientfall
Tisdag 7 mars 2023
Kl. 12.10 – 12.50

Under detta webinar kommer Ronny Öhman, Lungkliniken Universitetssjukhuset Lund, redogöra för de erfarenheter han skaffat sig då han behandlat mesoteliompatienter med dubbel immunterapi. Ronny kommer även ta upp ett par patientfall. Därefter följer en diskussion utifrån kliniska frågeställningar och de behandlingsalternativ som är tillgängliga vid mesoteliom.

Mötet modereras av Anders Vikström, Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping.

Föreläsare:
Ronny Öhman
Lungläkare, Lungkliniken, Universitetssjukhuset Lund

Moderator:
Anders Vikström
Överläkare vid Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

För mer information och anmälan

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer

Onkologisk behandling av äldre patienter med spridd luminal bröstcancer.
13 mars 12:10-12:55 

Föreläsningen lyfter frågor gällande behandlingsval av den äldre patienten med spridd luminal bröstcancer, och vad säger våra nationella guidelines om denna patientgrupp?

Program

12:10–12:55
Du kan ställa frågor och delta i diskussionen under livesändningen.

12:10 Välkomna – Pfizer
12:15 Föreläsning
12:45 Tid till frågor
12:55 Slut

För mer information och anmälan

BRAF-muterat metastaserat melanom

Vill du diskutera behandling av patienter med BRAF-muterat metastaserat melanom?
Välkommen att delta vid en diskussion som tar avstamp i nya data som presenterats under det gångna året.

Måndag 30 januari 2023 Kl. 12.05 – 12.45

Mötet sker under ledning av Hildur Helgadottir som är en av prövarna i SECOMBIT-studien och medförfattare till publikationen i JCO, september 2022. Inledningsvis går Hildur igenom tillgänglig evidens att luta sig mot vid val av behandling till patienter med BRAF-muterat melanom. Därefter följer en diskussion utifrån kliniska frågeställningar. Mötet modereras av Sander Ellegård.

Varmt välkommen hälsar vi som arbetar med immunonkologi på BMS

Föreläsare
Hildur Helgadottir
Hildur Helgadottir arbetar som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset inom hudonkologi och klinisk genetik. Hennes förskning är inriktad på genetik, epidemiologi och behandling vid melanom.

Moderator
Sander Ellegård
Sander Ellegård arbetar som ST-läkare i onkologi och melanomansvarig vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

 

För mer information och anmälan