Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stora skillnader i förutsättningar till fortbildning för landets onkologer

På en klinik har bara en av tio specialister deltagit i en medicinskt relevant fortbildning det senaste året – på en annan har samtliga gjort detsamma. Skillnaderna i förutsättningar till fortbildning på landets onkologikliniker är slående. Det visar Sjukhusläkarens rundfrågning.

Det var också stora skillnader i huruvida specialisterna har en individuell och dokumenterad fortbildningsplan.

Onkologin är ett av de områden där utvecklingen går i ett rasande tempo och där fortbildning är ett absolut måste för att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga godkända och evidensbaserade behandlingar. Sjukhusläkaren frågade verksamhetscheferna för landets onkologikliniker hur möjligheten till fortbildning egentligen ser ut för de anställda specialisterna.

Och skillnaderna visade sig vara slående på flera områden. Till exempel har endast en av tio specialister genomgått någon form av medicinskt relevant extern fortbildning under den senaste ettårsperioden på en klinik och tre av tio på en annan.

Läs hela artikeln i Sjukhusläkaren här.