Satsning på mer forskning om äggstockscancer

Lena Wäpplings Stiftelse breddar satsningen på forskning om äggstockscancer genom att dela ut ett speciellt forskningsanslag riktat till mer juniora forskare. Den första mottagaren är Ulrika Joneborg, Karolinska Universitetssjukhuset.