Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Regional variation i användningen av TTF vid glioblastombehandling

Glioblastom är en sjukdom med allvarlig prognos som medför stor risk för påverkan på individens personlighet. Närstående är också utsatta, då relationen till den sjuke ofta påverkas långt innan personen avlider. Det är viktigt att man optimalt utnyttjar de tillgängliga, men begränsade, behandlingsmöjligheter som finns för att bevara patientens livskvalitet och om möjligt förlänga livet. En svensk fall-kontrollstudie, publicerad i Läkartidningen, kom fram till följande huvudbudskap. 

• TTF (tumour treating fields) är en ny, nationellt godkänd utrustning, som inducerar alternerande elektriska fält och används vid behandling av hjärntumören glioblastom.

• Behandlingen kan vara inskränkande i vardagen, och data från det nationella registret för CNS-tumörer visar att mer än hälften av patienterna avbryter TTF på grund av dålig användningsgrad eller egen önskan.

• Genomsnittlig behandlingstid enligt registret är 164 dagar. 

• Jämfört med matchade kontroller visar data från registret en trend med längre överlevnad för patienter som behandlas med TTF; dock är skillnaden inte statistiskt signifikant.

• Det finns en stor regional variation i andelen patienter som erbjudits behandlingen.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Liknande poster

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Läs mer...

Stora framsteg i att bota hjärntumörer

Läs mer...

Ny metod hjälper immunceller att angripa hjärntumörer

Läs mer...