IMMUNO ONCOLOGY SEMINAR KURS I TUMÖRIMMUNOLOGI

IMMUNO ONCOLOGY SEMINAR KURS I TUMÖRIMMUNOLOGI
TERAPIINRIKTAD UTBILDNING

Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm

PÅ PROGRAMMET
Immunologi
Tumörimmunologi
Cancervacciner
Antikroppsterapi
Adoptiv cellterapi
CAR-T-celler
Immunterapi i kliniken
Gruppdiskussioner

FRÅGOR
Besvaras av Ulrika Brunell-Abrahamsson, Bristol Myers Squibb,
070 – 228 70 92, ulrika.brunellabrahamsson@bms.com

Mer info