Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hur går det med forskarkarriären efter föräldraledigheten?

Vad händer med karriären när forskare och uppfinnare får barn? I ett stort nordiskt projekt undersöks om antalet publiceringar och patent sjunker under småbarnsåren, och hur det i så fall kan motverkas.

Många forskare upplever att det är svårt att hålla liv i karriären i samband med att de får barn. Det ska inte bara ses som en utmaning för enskilda forskare utan som ett samhällsproblem, menar Olof Ejermo, som leder det nordiska projektet.

− Många samhällsutmaningar som vi står inför kan lösas med hjälp av vetenskap och bättre teknik. Om universiteten och näringslivet förlorar kompetens går vi miste om idéer och lösningar.

Han är professor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet och forskar om innovation och entreprenörskap. År 2021 beviljades han 14,7 miljoner kronor från Forte för projektet om hur forskares och uppfinnares karriärer påverkas av föräldraskapet. Projektet går under namnet ”Kvinnor inom vetenskap och teknik: karriärhinder och kostnader för barn.”

Läs hela artikeln.

Liknande poster

Ny granskning av varför män oftare får medel

Läs mer...

Kvinnor begär mindre pengar än män för cancerforskning

Läs mer...

Vetenskapsrådet satsar på kliniska studier inom precisionsmedicin

Läs mer...