Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskning om tjocktarmscancer belönas

Vid årsmötet för Gastrointestinal onkologisk förening i november på Svenska läkaresällskapet tilldelades dr Erik Osterman föreningens stipendium för bästa avhandling 2021 inom mag–tarmcancer.

Titeln på avhandlingen är »Colon cancer, prognosis after surgery: What are the risks of recurrent disease, and how do we find those at risk?«, och doktorandstudierna utgår från Uppsala universitet. Motiveringen till priset lyder: »Med ett brett anslag har Erik Osterman och medarbetare tagit sig an en av de viktigaste frågeställningarna i behandlingen av folksjukdomen tjocktarmscancer, nämligen vem som gagnas av och vem som inte gagnas av tilläggsbehandling efter kirurgi. Avhandlingen har sitt fokus i det som är den moderna onkologins kärna – rätt behandling till rätt patient!«.

Läs mer här.

Liknande poster

Efter byte av operationsmetod – patienterna kan lämna sjukhuset snabbare

Läs mer...

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer

Läs mer...

Regional variation i användningen av TTF vid glioblastombehandling

Läs mer...