AI för ST-läkare inom cancersjukdomar

Göteborg: 21 september

Välkommen till en Lipus-godkänd utbildningsdag!
AI-system för cancerdiagnostik och som behandlingsstöd är under snabb utveckling och kommer mycket snart ingå i specialistläkarens kliniska vardag. Men redan idag finns AI-baserade, regulatoriskt godkända system tillgängliga.

Syftet med kursen är att ge en översikt över AI och djupinlärningsmetoder som kan användas inom sjukvården, samt ge inblick i kommande AI-system för cancerdiagnostik och beslutstöd. Utbildningen kommer att ge en grundlig uppdatering om AI inom framför allt bilddiagnostik av cancer där utvecklingen till klinisk användning kommit längst. Det finns även behov av att förstå regler och myndighetsutövande i området för att säkerställa patientsäkerhet med nya metoder.

Program

09:30–10.00 Drop-in fika

10.00–11.00 Hur använder vi AI idag och i framtiden inom cancersjukvården?

11.00–12.00 Hur kan AI hjälpa oss att tolka och bearbeta data?

12.00–12.45 Lunch

12.45–13.45 AI inom Bröstradiologi

13.45–15.00 AI och patologi

15.00–15.20 Fika

15.20–16.05 Praktiska AI–exempel från sjukvården

16.05–16.45 Tillämpning av AI inom läkemedelsindustrin

16.45–17.00 Sammanfattning och diskussion

17.15–19.00 Middag för den som vill

För mer information och anmälan