Första positiva fas III studien med immunterapi vid aggressiv form av bröstcancer

En fas III studie med Tecentriq▼ (atezolizumab) i kombination med cytostatika har för första gången visat att kvinnor med spridd trippelnegativ bröstcancer får en längre tid tills dess att sjukdomen försämras.