Zelboraf ingår i läkemedelsförmånen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har bedömt att behandling med Zelboraf är kostnadseffektivt och beslutat att Zelboraf ska ingå i högkostnadsskyddet. Zelboraf kan hjälpa patienter med spritt malignt melanom med BRAF-mutation att leva längre och må bättre. Detta beslut gör att fler patienter nu kan få tillgång till Zelboraf.

– Det är mycket glädjande att TLV har sagt ja till att inkludera Zelboraf i högkostnadsskyddet och att det nu finns flera kostnadseffektiva behandlingar att tillgå för patienter med malignt melanom, säger Lars Franksson, chef för nationell läkemedelsintroduktion på Roche AB.

Zelboraf (vemurafenib) blir i och med beslutet från TLV mer tillgängligt för patienterna, eftersom läkemedlet nu kan skrivas ut på recept och hämtas ut direkt på apotek. Tidigare har läkemedlet endast kunnat administreras via sjukhusens mottagningar.

Om Zelboraf

I melanomcellerna finns genmutationer som leder till okontrollerad celldelning vilket gör att tumören växer ohämmat. En av de vanligaste mutationerna hos melanom är BRAF V600-mutationen, vilken finns hos cirka hälften av alla fall av malignt melanom. Zelboraf är en så kallad BRAF-hämmare och innehåller den aktiva substansen vemurafenib. Det är en molekyl som blockerar proteinet BRAF så att den okontrollerade celldelningen hämmas. Därigenom bromsas tumörtillväxten.

Zelboraf har i en internationell, randomiserad fas3-studie, BRIM-3, visat sig förlänga överlevnaden hos patienter med spritt malignt melanom. Hos de flesta patienter krympte tumören och tiden till den börjar växa på nytt förlängdes jämfört med traditionell cellgiftsbehandling. Resultaten har bland annat publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Biverkningar som kan uppstå är till exempel andra former av hudtumörer, hudutslag, leverpåverkan, ledvärk samt känslighet för solljus.

Om malignt melanom

Malignt melanom är en av de cancerformer som ökat mest i Sverige de senaste årtiondena. En orsak till ökningen är för mycket solande men även ärftliga faktorer spelar in. Under kommande årtionde beräknas omkring 138 000 nya fall av malignt melanom diagnostiseras årligen i världen. Medianåldern vid diagnos av melanom är 60 år hos kvinnor och 64 år hos män. Tidig upptäckt är viktig för att minska mortalitet och fortsatt friskt liv. Har sjukdomen hunnit sprida sig till andra delar av kroppen är det en av de mest aggressiva formerna av hudcancer.