Venös trombos vid cancer – ny kunskap och kliniska dilemman

Trombos och förekomst av blödning är vanligt vid cancersjukdom. Kunskapen om hur dessa ska hanteras, val av trombosprofylax och interaktioner med cytostatika är komplexa. Vid denna webbföreläsning kommer aktuell kunskap från studier, aktuella riktlinjer och praktiska behandlingsfrågor diskuteras.

Måndag 14 juni, kl 17.00 – 18.00

Fokus är ett utbyte tvärs specialistområden där Prof Anders Själander, ÖL Åke Berglund samt ÖL Fariba Baghaei delar sina perspektiv och svarar på era frågor. Har du en fråga – skicka gärna in den redan nu via anmälningslänken.

För mer information och anmälan klicka här