Xtandi subventioneras vid prostatacancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att behandling med Xtandi (enzalutamid) kommer att ingå i läkemedelsförmånen från den 1 juli 2015.

Xtandi är ett läkemedel för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, det vill säga spridd cancer där hormonbehandling inte längre har samma verkan. TLVs beslut om subvention gäller användning av Xtandi för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer före eller efter behandling med cytostatika (1). Läs hela TLVs beslut här.

– Det är mycket glädjande att TLV nu har fattat beslut om subvention av Xtandi. Detta är mycket positivt för de svenska män som drabbats av prostatacancer. De får nu tillgång till en innovativ och väldokumenterad behandlingsmöjlighet för sin sjukdom – en behandling som kan förlänga livet och ge bättre livskvalitet för män med spridd prostatacancer, säger Mats Persson, vd på Astellas i Norden.

Om prostatacancer
Omkring 90 000 män i Sverige lever med diagnosen prostatacancer. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och även den som tar flest liv. I Sverige avlider cirka 2 400 män varje år av prostatacancer, en siffra som varit konstant under många år. Av de närmare 10 000 män i Sverige som varje år får besked om att de har prostatacancer handlar det i 40 procent av fallen om att cancern spridit sig till omgivande vävnader och då är obotlig. Sjukdomen är förrädisk på så vis att den i tidigt skede inte visar några symptom. Många upptäckter sin prostatacancer vid en vanlig hälsokontroll och ofta upptäcks sjukdomen tyvärr efter att den har utvecklats för långt för att kunna botas.

Om Xtandi
Xtandi (enzalutamid) godkändes inom EU i juni 2013 som det första preparatet i en ny klass av läkemedel för behandling av metastaserande kastrationsresistent prostatacancer efter tidigare behandling med cytostatika. I december 2014 godkändes Xtandi inom EU även för att ges som behandling i ett tidigare skede av sjukdomen, före cytostatika vid metastaserande kastrationsresistent prostatacancer, det vill säga hos män där sjukdomen har spridit sig till andra delar av kroppen.

Xtandi tas som kapslar en gång om dagen med eller utan mat. Kompletterande behandling med kortison är inte nödvändig. Xtandi verkar genom att blockera aktiviteten av hormonet testosteron och andra androgener. Prostatacancer behöver hormonerna för att växa till och genom blockeringen gör behandling med Xtandi att tillväxten av tumören kan avstanna. Studier har visat att behandling med Xtandi kan förlänga patienternas liv med förbättrad livskvalitet, mindre smärtor och utan toxiska biverkningar som är vanligt vid t ex cytostatikabehandling. För den svårt sjuke personen och dess anhöriga blir denna tid mycket värdefull.