Xtandi minskar risken för spridning eller död med 71 procent

Xtandi minskar risken för spridning eller död med 71 procent

Data från fas III-studien PROSPER visar att Xtandi (enzalutamid) signifikant minskar risken för metastasering eller död med 71 procent hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).

Resultaten från fas III-studien PROSPER presenteras idag på det vetenskapliga mötet ASCO Genitourinary Cancers Symposium, som pågår den 8 till 10 februari i San Fransisco. Studien jämför Xtandi (enzalutamid) i kombination med dagens standardbehandling med hormoner, med enbart hormonbehandling hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).

Resultaten från studien visar att kombinationen med Xtandi signifikant minskar risken för metastasering (spridning) eller död med 71 procent, jämfört med enbart hormonbehandling. Den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter i Xtandigruppen jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart hormonbehandling (1).

– Att förhindra att sjukdomen förvärras är ett av de viktigaste målen vid behandling av prostatacancer. Resultaten från denna nya studie visar att Xtandi kan förlänga den metastasfria överlevnaden väsentligt hos patienter där cancern inte har spridit sig. Det är en mycket glädjande nyhet, säger Ove Schebye, medicinsk direktör vid Astellas Pharmas nordiska kontor.

Baserat på dessa resultat har en ansökan om en utökad indikation för Xtandi skickats in till läkemedelsmyndigheterna i både Europa och USA. Idag är Xtandi godkänd för behandling av patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) (2).

Läs hela pressmeddelandet HÄR