Xtandi minskar risken att dö i prostatacancer

Läkemedlet Xtandi bromsar utvecklingen av prostatacancer, minskar risken att dö och fördröjer tiden till cytostatikabehandling för patienter där cancern har spridit sig till andra delar av kroppen*. Detta är några av anledningarna till att Xtandi nu godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, för användning i tidigare stadier av sjukdomen.

Varje år diagnosticeras 9 000 män med prostatacancer, och mer än 2 400 dör av sjukdomen. Och antalet ökar. Om cancern upptäcks i tid, är det för de flesta möjligt att fortsätta ett bra och långt liv utan alltför mycket obehag – men när cancern spridit sig till andra delar av kroppen utvecklas sjukdomen ofta i ett snabbt och smärtsamt förlopp.

Saktar ner sjukdomsprogression

Nu finns goda nyheter för prostatacancerpatienter där cancern har spridit sig till andra delar av kroppen *. Läkemedlet Xtandi som redan används efter cytostatikabehandling har nu även godkänts för behandling före cytostatika. Den utökade indikationen följer på grund av övertygande studieresultat och innebär att läkemedlet nu kan användas i tidigare skeden av sjukdomsförloppet. Per-Anders Abrahamsson, professor på Urologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus och Generalsekreterare för Europeisk Urologi säger:

”Studieresultaten är mycket övertygande – Xtandi bromsar sjukdomsförloppet, minskar antalet dödsfall, skjuter upp starten av cytostatikabehandling och har också en gynnsam säkerhetsprofil.”

Dessutom har studier av Xtandi visat att många patienter upplever en tid av förbättrad livskvalitet. De mår så bra att de kan njuta av stunder med familjen, åka på semester, leka med barnbarn – kort sagt mer eller mindre fortsätta livet som det var innan diagnosen prostatacancer.

”Möjligheter till extra tid utan fullt fokus på sjukdomen betyder mycket för patienten och hans familj. Det är därför jag är glad att Europeiska läkemedelsmyndigheten nu har godkänt användning av XTANDI även för behandling av patienter som ännu inte fått cytostatikabehandling. Jag förväntar mig att Xtandi kommer att ha en viktig plats här ” säger Per-Anders Abrahamsson som uppskattar att omkring 700 svenska patienter med prostatacancer är i målgruppen för den nya indikationen.

Signifikant bättre överlevnad avbröt pågående studie

Förra året godkändes Xtandi för behandling av prostatacancerpatienter efter cytostatikabehandling. Men samtidigt jämfördes i PREVAIL-studien (Beer et al NEJM, 2014) effekten av Xtandi mot placebo vid behandling av patienter som inte behandlats med cytostatika. Studien avbröts ett år i förtid då överlevnaden för patienterna i Xtandiarmen var signifikant bättre och patienterna i placeboarmen erbjöds Xtandi. Då studien visade en så positiv effekt vid behandling innan cytostatikabehandling, är Xtandi nu godkänt av EMA för behandling både före och efter cytostatikabehandling hos patienter vars prostatacancer har spridit sig till andra delar av kroppen*.

* Så kallad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.