XTANDI (enzalutamid) rekommenderas av NLT-gruppen

NLT-gruppen rekommenderade den 12 november landstingen att teckna avtal för användning av Astellas läkemedel Xtandi (enzalutamid) för behandling av prostatacancer. Xtandi används för att behandla vuxna män med prostatacancer som har spridit sig till andra delar av kroppen efter att de har fått cytostatika/cellgifter.

Överläggningar pågår för att Xtandi på sikt skall kunna ingå i läkemedelsförmånen och därmed på ett enkelt sätt komma patienterna till godo. Tillsvidare gäller NLT-gruppens rekommendation. Xtandi är indicerat för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter cytostatikabehandling.