Ny forskning ger ökad kunskap om Wnt-5a och bröstcancer

Ny forskning ger ökad kunskap om verkningsmekanismen för det kroppsegna proteinet Wnt-5a och dess roll i kroppens försvar mot bröstcancer
En grupp forskare verksamma vid bland annat Karolinska Institutet har publicerat nya vetenskapliga rön som ytterligare klarlägger verkningsmekanismerna för det kroppsegna proteinet Wnt-5a och dess förmåga att motverka bröstcancer. Dessa fynd gjorda av en oberoende forskargrupp bekräftar proteinets centrala roll i att motverka tumörutveckling, vilket tidigare visats av bland annat professor Tommy Anderssons forskargrupp. Resultaten ger ytterligare stöd för konceptet att behandla de bröstcancerpatienter som saknar Wnt-5a med WntResearchs läkemedelskandidat, Wnt-5a-agonisten Foxy-5.

Den vetenskapliga artikeln har publicerats online på PLOS Genetics och finns tillgänglig via nedanstående länk:

http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1006217