VLX600-studie allt närmare avslut

VLX600-studie allt närmare avslut

Vivolux, ett svenskt läkemedelsföretag som specialiserat sig på cancerbehandling, meddelar idag att man framgångsrikt avslutat dosnivå 4 i bolagets pågående VLX600 fas I/II studie. Patientrekrytering fortsätter nu med dosnivå 5, 90 mg VLX600.

Läkemedelskandidaten VLX600, är ett av bolagets banbrytande projekt. Vivolux läkemedelskandidat dödar sovande cancerceller som finns i syre- och näringsfattiga delar av solida tumörer, celler som är okänsliga för traditionell cancerbehandling.

VLX600, vars verkansmekanism publicerats 2014 i Nature Communications, är designad för att öka behandlingseffektiviteten vid strålbehandling och för att döda cancerceller som överlever traditionell kemoterapi. I samarbete med Mayo Clinic Cancer Center i USA genomförs nu de första studierna i patienter med solida tumörer som inte längre svarar på konventionell cancerbehandling. Målet med studien är att bestämma lämplig dos för patienter i kommande kombinationsstudier. Bolaget planerar för maximalt 6 dossteg innan rekommenderad behandlingsdos för människa har fastställts.

I solida tumörer finns områden med bristande kärlförsörjning, där cancercellerna delar sig långsammare, då de har brist på både syre och näring. Cancercellerna hamnar i ett sovande tillstånd. När övrig tumörvävnad är död kan cellerna åter börja växa vilket innebär att solida tumörer kan vara mycket svårbehandlade med traditionell radio- eller kemoterapi. Vivolux läkemedelskandidat dödar sovande cancerceller genom att strypa energitillförseln i cellernas kraftverk – mitokondrierna.

Hans Rosén, VD och grundare av Vivolux, säger: ”VLX600 exponeringsdata indikerar att vi är nära att bestämma optimal dos för behandling av cancerpatienter. Vi är mycket tacksamma över våra kollegor på Mayo som nu leder den kliniska utvecklingen. Det finns ett stort medicinskt behov av nya cancerläkemedel och VLX600 ger möjlighet att behandla cancer på ett nytt sätt”.

Joachim Gullbo, läkare, forskare och medicinskt ansvarig på Vivolux, säger: ”Det är mycket glädjande att VLX600 tolereras av patienterna och hittills utan oväntade biverkningar. Vi ser fram emot att fortsätta studien vid en högre dos. Baserat på prekliniska erfarenheter närmar vi nu oss den nivå som kan förväntas påverka tumörcellerna.”

Vivolux grundades i Sverige 2004 med fokus på utveckling av nya terapier mot cancer. I nära samarbete med forskare vid Uppsala Universitet och på Karolinska Institutet har Vivolux utvecklat ett omfattande och unikt system för prekliniska studier av cancerläkemedel. Det inkluderar tester på färska kulturer av tumörceller från patienter, celler som odlas i tredimensionella aggregat och metoder för att utröna molekylära verkningsmekanismer av nya substanser. Flera läkemedelskandidater har kunnat identifieras och utvärderas prekliniskt, resultaten har publicerats i internationella forskningstidskrifter. Två läkemedelskandidater har fått klartecken från det amerikanska läkemedelsverket, FDA, att utvärderas på patienter. Det kliniska programmet utförs i samarbete med några av USAs ledande cancercenter. Sedan 2014 är Vivolux Inc etablerat i USA. Det svenska kontoret är lokaliserat på Astra Zenecas BioVentureHub i Göteborg.

För ytterligare information kontakta:
Hans Rosén, CEO, hans.rosen@vivolux.com, tel: +1 202 400 1470, 0708 583470
Stig Linder, Professor of Pharmacology, Department of Medicine and Health, Linköping University, Professor of Cancer Pharmacology, Department of Oncology and Pathology, Karolinska Institute, Stockholm

Stig.Linder@liu.se, Stig.Linder@ki.se +46 704 841275