Vill förstå mekanismerna bakom bröstcancer

Hon vill skaffa ny kunskap om de molekylära mekanismerna bakom spridd bröstcancer, och därmed lägga grund för framtida läkemedel. Stéphanie Blockhuys får nu ett anslag från Edlers stiftelse för att fortsätta sitt arbete.

​Bröstcancer är en av de vanligaste cancertyperna, och orsakar 25 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. De patienter som förlorar striden mot sin sjukdom dör oftast – i 90 procent av fallen – på grund av metastaser, inte på grund av den ursprungliga tumören.
När en cancer bildar metastaser lämnar cancerceller den primära tumören och migrerar för att bilda sekundära tumörer på andra, avlägsna, ställen i kroppen.


Stéphanie Blockhuys. Foto: Martina Butorac

– Vi vet att en progression av bröstcancer sammanfaller med en ökning av kopparhalter i patientens blod och tumör. Koppar är också känt för att vara inblandat i andra typer av cancermetastaser, men de exakta molekylära mekanismerna är inte kända, säger Stéphanie Blockhuys, postdoc vid institutionen för biologi och bioteknik.

Proteiners beteende avslöjar cellmigration
Kollagen typ 1 är ett matrisprotein som omger cancerceller. Stéphanie Blockhuys har tidigare kunnat visa att fiberriktningen hos kollagen typ 1 – närmare bestämt en omorganisation av fibrerna som gör att de blir parallella mot varandra – är en indikator för spridning av cancerceller. Men hon såg också en stor variation i de specifika migrationsparametrarna, vilket pekar mot en mer komplicerad molekylär reglering av cancercellsmigration.

– Om vi ska kunna utveckla nya läkemedel och förbygga att cancer sprider sig, behöver vi djupare kunskap om de här mekanismerna. På så sätt kan vi hitta nya molekylära mål som går att rikta in sig på med framtida mediciner, säger hon.

– Vår hypotes är att det kopparbindande proteinet SPARC, som utsöndras av tumörer, skapar kontakt mellan kollagenfibrerna och cellmembranproteinet integrin β1. Detta stimulerar ett mer aggressivt migrationsmönster hos cancercellerna. Eftersom stället där SPARC binder till koppar antas förmedla interaktionen med integrin β1, tror vi att just SPARCs kopparberoende kan vara ett nytt mål att rikta in sig på för att förhindra att cancercellerna migrerar och orsakar metastaser.

”Fel” resultat också ett resultat
Studien är alltså tänkt att ge kunskap om SPARCs molekylära och funktionella roller, och hur dess kopparberoende hänger ihop med att bröstcancer sprider sig. Med denna nya kunskap i bakfickan kan sedan nya experiment utformas, som i slutändan leder till innovativa sätt att utveckla cancermedicin som stoppar SPARCs cancerfrämjande aktiviteter.

– Märk väl att även om min hypotes är fel, kommer jag kunna visa andra viktiga aspekter av hur bröstcancerceller migrerar, säger Stéphanie Blockhuys.

Får anslag för att arbeta vidare
Stéphanie Blockhuys tilldelas nu 150 000 kronor från Folke och Marianne Edlers forskningsfond, en fond som främjar grundforskning kring maligna sjukdomar.

– Min forskning fokuserar på grundläggande aspekter av cancer, och använder unik teknik i kliniskt relevanta studier. I mitt forskningsförslag till fonden presenterade jag ett nytt projekt som kommer att förena mina tidigare erfarenheter av cancerforskning med nya idéer och verktyg som finns på Chalmers, säger hon.
– Detta anslag stärker mina möjligheter att nå mitt mål; en oberoende forskningskarriär. Jag är glatt överraskad över att jag fått pengarna. Det ger mig ny energi och gör mig mer självsäker när det gäller att driva egna forskningsidéer.

FAKTA OM FONDEN: Folke och Marianne Edlers forskningsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen, som du kan läsa mer om på stiftelsens hemsida.
Fonden kommer att utlysas igen hösten 2019 och är öppen för alla forskare inom maligna sjukdomar vid Chalmers.
Läs mer på Folke och Marianne Edlers forskningsfonds egen sida.

Text: Mia Malmstedt