Venclyxto + rituximab ingår nu i högkostnadsskyddet vid KLL

Venclyxto + rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL ingår nu i högkostnadsskyddet

  • Venclyxto i kombination med rituximab ingår i högkostnadsskyddet från 27 april 2019
  • Kombinationen Venclyxto + rituximab utgör den första kemoterapifria kombinationen med en tidsbestämd behandling på 24 månader för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidigare erhållit minst en behandling
  • Sedan tidigare subventioneras även Venclyxto som monoterapi för behandling av KLL hos vissa patientgrupper
  • Regionerna och AbbVie har kommit överens om en nationell sidoöverenskommelse för Venclyxto 

STOCKHOLM, 13 maj 2019 – AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab nu ingår i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Subventionen gäller för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL) och som fått åtminstone en tidigare behandling.

KLL är en långsamt växande form av leukemi, eller blodcancer, som innebär att det finns för många omogna lymfocyter (en sorts vita blodkroppar), framför allt i blodet och benmärgen.1KLL står för ungefär en tredjedel av alla nydiagnosticerade fall av leukemi.2

Venclyxto är sedan tidigare subventionerat som monoterapi för behandling av KLL hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cellsreceptor (BCR) -hämmare. Venclyxto är även subventionerat som monoterapi för behandling av KLL hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en BCR-hämmare.

Venclyxto har utvecklats av AbbVie i samarbete med Genentech/Roche.

Om Venclyxto (venetoklax)

Venclyxto är det första i en helt ny klass av läkemedel som selektivt binder till och hämmar proteinet BCL-2. Detta protein anrikas och förhindrar naturlig celldöd, så kallad apoptos, hos de celler som uttrycker proteinet, bland annat cancerceller så som KLL-celler. Genom att blockera detta protein återställs apoptosen, och dessa cancerceller kan dö.

Personer med hög tumörbörda kan under behandling med Venclyxto utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att stora mängder cancerceller bryts ner snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Tillståndet kallas TLS (tumörlyssyndrom) och kan bli livshotande. Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto. Patienter ska därför bedömas utifrån risken för TLS och om aktuellt få förebyggande åtgärder.3

De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, förstoppning och att känna sig trött.3

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.