Venclyxto för behandling av KLL ingår nu i högkostnadskyddet

Venclyxto för behandling av KLL ingår nu i högkostnadskyddet

Venclyxto®, den första BCL-2-hämmaren som godkänts i Europa, ingår i läkemedelssubventionen i Sverige från den 1 maj 2018

Subventionen gäller Venclyxto som monoterapi för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cell receptor (BCR) – hämmare, eller patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en BCR-hämmare

Gällande från 1 maj finns även en sidoöverenskommelse mellan AbbVie och landstingen som innebär en återbäring till landstingen.

STOCKHOLM, 26 april 2018 – AbbVie, ett forskningsbaserat biopharmaföretag, meddelar idag att Venclyxto® (venetoclax) som monoterapi nu ingår i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
Venclyxto är en tablettbehandling som tas en gång om dagen och det första läkemedlet som selektivt hämmar funktionen av BCL-2. BCL-2 är ett protein som förhindrar naturlig celldöd hos de celler som uttrycker proteinet, däribland återfinns KLL-celler.
KLL är en cancer i blodet och benmärgen som vanligtvis utvecklas långsamt. De som har 17p-deletion eller TP53-mutation har ofta en dålig prognos och medellivslängden är kortare än två till tre år med nuvarande standardbehandling. KLL är den första indikationen för AbbVie inom cancerområdet.
– Vår strävan att hitta nya behandlingsmöjligheter mot olika former av cancer startade redan för 20 år sedan, och har lett fram till forskning som möjliggjort blockering av BCL-2-aktiviteten. Men vår resa inom onkologi har bara börjat, säger Linn Mandahl Skepp, vd för AbbVie i Sverige. AbbVies pipeline inom cancer omfattar fler än 20 substanser som för närvarande utvärderas vid behandling av 20 olika cancerformer i över 200 kliniska studier världen över.

Om Venclyxto
Venclyxto (venetoklax) är en selektiv hämmare av det antiapoptotiska proteinet BCL-2. Detta protein förhindrar naturlig celldöd, apoptos, hos de celler som uttrycker proteinet, bland annat cancerceller t ex KLL-celler. Genom att blockera detta protein dör cancercellerna och antalet minskar.

Venclyxto ingår i den svenska läkemedelsförmånen:
som monoterapi för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna patienter;
-med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cell receptor (BCR) -hämmare.
-utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en BCR-hämmare.

Venclyxto är en tablettbehandling. Då behandlingen startas ges 20 mg en gång dagligen i 7 dagar. Dosen ska ökas gradvis under en period på 5 veckor, upp till den rekommenderade dagliga dosen på 400 mg en gång per dag. Behandlingen ska pågå fram till sjukdomsprogression eller till dess att patienten inte längre tolererar den. Vissa personer kan under behandling utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att cancercellerna bryts ner så snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Detta kallas TLS (tumörlyssyndrom). Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto. De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, förstoppning och att känna sig trött. Venclyxto har utvecklats av AbbVie i samarbete med Genentech/Roche. Läkemedlet säljs av båda företagen i USA och av AbbVie utanför USA. I november 2017 fick företagen ta emot utmärkelsen ”Bästa Farmaceutiska produkt” för Venclyxto av Prix Galien, ett av de mest prestigefyllda priserna inom läkemedelsforskning och utveckling.