Vegetarisk kost kan minska risken för cancer

Studien har använt så kallade ”biomarkörer”, i detta fall förändringar på arvsmassan, för att förutspå en framtida ökad risk för olika långtidsrelaterade sjukdomar, såsom cancer. Forskarna studerade även deltagarnas övriga hälsofaktorer, dietvanor och livsstilsfaktorer. Ingen av dessa kunde dock kopplas till de skillnader i skador på arvsmassan som studien funnit hos den grupp som åt kött och fisk och den grupp som åt vegetarisk kost.

Man undersökte också om skillnaderna mellan försökspersonerna kunde förklaras av vissa kända cancerriskförhöjande ämnen i dieten. Detta studerades genom att mäta doser i blodet av specifika ämnen. Eftersom att det är väl känt att alla dieter innehåller både skadliga ämnen och ämnen som motverkar dessa, är balansen dem emellan en viktig faktor för den enskilda individens nivå av skador på arvsmassan. Mätningarna visade dock inte någon skillnad mellan de olika grupperna vad gäller nivåer av cancerriskförhöjande ämnen i blodet.

– Resultatet är intressant, även om det ännu inte finns en förklaring, eftersom att det visar att metoden är tillräckligt känsligt för att fånga upp effekten av relativt små förändringar i våra dietvanor, säger Dag Jenssen, professor emeritus vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet som har arbetat med studien.

– Eftersom att vi inte har någon förklaring än ska man vara försiktig med att tolka resultaten. Men man kan tolka det så att det ur cancerrisksynpunkt är en fördel med en vegetarisk diet. Det stöds också av den granskning av många epidemiologiska studier som tillsammans indikerar att en diet där rött kött ingår ger en förhöjning av cancerrisken, säger Dag Jenssen,

Fortsatt forskning på området

Forskarna undersöker nu orsaken till resultaten vidare i ett större internationellt EU-finansierat projekt, kallat FUNCFOOD. Det är ett samarbete mellan Europeiska forskargrupper och forskare i Indien som koordineras av Dag Jenssen vid Stockholms universitet. I jämförelse med studien av vegetarisk diet har den nya studien utökats till långt fler markörer för diet samt även biomarkörer för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta i syfte att få ett bättre underlag för betydelsen av olika dieter för långtidrelaterade sjukdomar.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25399061

För ytterligare information
Dag Jenssen, professor emeritus, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, tfn 08 16 31 08, mobil 070 610 31 08, e-post dag.jenssen@su.se.