Västeråssjuksköterska är Årets sjuksköterska i cancervård

Västeråssjuksköterska är Årets sjuksköterska i cancervård

Elisabeth Rados, prisad cancersjuksköterska.

Elisabeth Rados, sjuksköterska på Bröstenheten vid Västmanlands sjukhus Västerås, är Årets sjuksköterska i cancervård 2017. Hon får utmärkelsen för sitt engagemang och patientfokus som lett till viktig utveckling av verksamheten inom flera områden.

Priset Årets sjuksköterska i cancervård delas ut av den ideella yrkesföreningen Sjuksköterskor i cancervård. Yrkesföreningen, med knappt 1 000 yrkesverksamma cancersjuksköterskor i Sverige, arbetar aktivt för att förbättra svensk cancervård.

Elisabeth Rados blev nominerad till priset av sin kollega Eva Alm med motiveringen:
”Elisabeth har arbetat i många år som sjuksköterska, och var en av de första inom bröstcancervården att vara kontaktsjuksköterska. Under året som gått så har hon drivit införandet av Min vårdplan till cancerpatienterna inom Västerås sjukhus. Min vårdplan uppskattas av patienterna som drabbas, då all information finns samlad och nästa steg i behandlingen redan är planerad.

Elisabeth är trygg i sin yrkesroll och har alltid patientens bästa i fokus. Hon sitter med i regionala nätverk, nationella nätverk och som representant i läkarnas arbetsgrupp inom bröstcancer. Hon sprider en positiv anda i vår arbetsgrupp och har alltid ett gott ord att säga alla och envar. Hennes strävan att alltid vilja förbättra är otrolig. Jag vill på detta sätt visa att hon är en betydelsefull person, med resurser som inte går att ersätta.”

Förutom priset fick Elisabeth ett stipendium på 5 000 kronor att använda för till exempel kompetensutveckling eller fortsatt nätverkande. Priset delades ut i förra veckan på Bröstenheten i Västerås av bland andra Anna-Karin Ax, styrelseledamot i yrkesföreningen Sjuksköterskor i cancervård.

Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan – ett stödmaterial till cancerpatienter
Elisabeth Rados har länge arbetat med att etablera kontaktsjuksköterskor, en sjuksköterska som patienten alltid kan vända sig till. En kontaktsjuksköterska kan vara ett smidigt sätt att navigera i vården då patienten under en cancerbehandling kan behöva behandling på olika kliniker.

– När vi blir sjuka blir vi så lätt otrygga. För mig är det viktigt att skapa trygghet för patienterna hela vägen, säger Elisabeth.

Min vårdplan är också något Elisabeth varit med och tagit fram. Det är en pärm som patienten får i samband med cancerbeskedet. Den ska fungera som ett stöd för patienten och dess anhöriga. I pärmen finns informationsmaterial om sjukdomen kombinerat med material att fylla i så att patient och anhöriga kan följa sjukdomsförloppet.

Se film om Min vårdplan på Bröstenheten: https://www.youtube.com/watch?v=UsxZl7EdnQg