Vass kritik mot Läkemedelsverket

Det omdiskuterade växtpreparatet Iscador godkändes nyligen av Läkemedelsverket. Medicinska experter anser att beslutet vilar på svag grund och ifrågasätter Läkemedelsverkets trovärdighet.

– Preparatet är inte mer effektivt än en injektion med koksalt, säger överläkare Gunnar Eckerdal vid Hallands sjukhus.

Eckerdals kritik mot Läkemedelsverket får stöd av professor Carl Johan Fürst, ordförande i nationella rådet för palliativ vård.

– För mig innebär det att mitt förtroende för Läkemedelsverket sviktar, säger Carl Johan Fürst. Rådet är ett nationellt forum för experter som arbetar med lindrande vård för svårt sjuka patienter. Läs hela nyheten här.