Varje dag räknas i cancervården

Varje dag räknas i cancervården

Innan patienten kommer till Diagnostiskt centrum genomförs en röntgen. Den utvärderas av en radiolog och vidarebefordras till ansvarig läkare på Diagnostiskt centrum inför samtalet med patienten.

Den 27 november öppnar ett nytt Diagnostiskt centrum på Danderyds sjukhus där patienter med symtom på cancer ska utredas.
– Patienten ska tas emot inom fyra kalenderdagar efter remiss och diagnosen ska kunna fastställas inom tre veckor, säger Louise Hagander som är projektansvarig.

En av anledningarna till att centret öppnas just på Danderyds sjukhus är att många av de specialistkompetenser som kan behövas för att ställa diagnos, finns samlad på Danderyds sjukhus.

– Det är ett hedersuppdrag för sjukhuset att ha fått förtroendet att starta en sådan här viktig verksamhet, säger VD Yvonne Haglund Åkerlind.

Startar i liten skala

Verksamheten finansieras av RCC, Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland, till och med december 2018.
– Diagnostiskt centrum är en viktig åtgärd för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar men bidrar också till att uppnå jämlik vård, säger professor Roger Henriksson, chef Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland.
Den nya enheten kommer att organisatoriskt tillhöra Medicinkliniken och kommer att stödja hela sjukhuset samt primärvården i stora delar av Stockholm.

Verksamheten startar i liten skala i provisoriska lokaler, och har som ambition att vara i full drift i större lokaler i slutet på mars 2018.

Snabb diagnos

De flesta patienter kommer att remitteras från primärvården. Det får ta max fyra kalenderdagar innan patienten kan komma till Danderyds sjukhus och därför sker remitteringen både till röntgen på Danderyds sjukhus och till kontaktpersonen på Diagnostiskt centrum.

– Verksamhetens främsta uppgift är att snabbt och säkert ställa diagnos för att patienten så snart som möjligt ska få rätt behandling. Men också för att vi vet att både patienter och närstående mår dåligt under utdragna cancerutredningar. Inte bara av sjukdomssymtomen utan också av ovissheten kring diagnosen och oron för försenad behandling, säger Louise Hagander.

Stockholms diagnostiska center

Sedan 2014 finns ett liknande diagnostiskt centrum på Södertälje sjukhus. Tillsammans med centret på Danderyds sjukhus utgör de ”Stockholms diagnostiska center”. Ett nära samarbete kommer att finnas mellan de båda sjukhusen. Bland annat kommer man att kontinuerligt ha gemensamma multidisciplinära konferenser där specialister från olika kompetensområden samlas för att diskutera och fastställa diagnoser.

Diagnos inom tre veckor

Målet är att ha en säker diagnos i minst 80 procent av fallen inom tre veckor.

– För patienter med allvarliga ospecifika symtom blir diagnosen inte alltid cancer, informerar Louise Hagander. I Södertälje blir diagnosen cancer i ca 1 fall av 3, men det är för tidigt att säga om det även kommer att se ut så hos oss.

Fakta om patientgruppen

Många olika cancerdiagnoser har standardiserade vårdförlopp som ska säkerställa snabb och säker utredning. Till Danderyds sjukhus diagnostiska center kommer två kategorier av patienter att remitteras:

  • Patienter där man misstänker cancermetastaser.
  • Patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

På sikt räknar man med att ca 1 500 patienter kommer att diagnosticeras inom Stockholmsområdet.

Flera enheter och kompetenser samverkar

Enhetschef för Diagnostiskt centrum är Viktoria Hjalmar, överläkare i hematologi med flerårig erfarenhet av att arbeta på Danderyds sjukhus. Viktoria kommer närmast från Karolinska sjukhuset.

– Varje dag räknas i cancervården. Därför är det fantastiskt att få arbeta med ett så viktigt patientnära projekt som går ut på att snabbt kunna utreda allvarligt sjuka patienter med misstänkt cancer, säger Viktoria.

Röntgenkliniken har en nyckelroll på Diagnostiskt centrum. Anders von Heine, senior överläkare och radiolog, ansvarar för arbetet på Röntgenkliniken och för att starta upp multidisciplinära konferenser med olika specialister tillsammans med Diagnostiskt centrum i Södertälje. Patologer från Karolinska är en annan viktig grupp som deltar i konferenserna.

Diagnostiskt centrum bemannas av kontaktsjuksköterskor, specialist i internmedicin samt specialist i onkologi från Karolinska sjukhuset. Lokalerna har en lugn atmosfär, där patienter som behöver spendera tid där kan känna sig trygga. På sikt skall vårdplatser knytas till Diagnostiskt centrum.