Välkommen till Världscancerdagen 2015

För sjätte året i rad genomför Nätverket mot cancer ett seminarium under den internationella Världscancerdagen. Syftet med Värdscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården.

Årets tema är ”Mot cancer – För cancerberörda” och vi är glada att välkomna bland andra Gabriel Wikström, Göran Hägglund, Roger Henriksson och Gunilla Gunnarsson som talare och debattörer.

Läs mer om programmet och anmäl dig på vår hemsida.

Nätverket mot cancers arrangemang av Världscancerdagen den 4 februari har kommit att bli en viktig mötesplats för dialog för beslutsfattare, profession och cancerberörda. På plats under dagen finns också Nätverket mot cancers samarbetsorganisationer, stödjande företag samt representanter från patientföreningar.

Sista anmälningsdag är den 25 januari – Välkommen!

Nätverket mot cancer för alla cancerberörda.

Vi är en ideell organisation som företräder åtta nationella patientorganisationer och drygt 25.000 cancerberörda medlemmar. Vi arbetar för alla cancerpatienter oavsett sjukdom eller var i landet man bor.