Utredning om stulna och förfalskade läkemedel fortsätter

Utredningen om stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) fortsätter. I utredningen medverkar alla EUs nationella myndigheter samt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Man har också uppdagat att partier av två andra läkemedel, Alimta (pemetrexed) och Remicade (infliximab), har stulits i Italien. Hittills har man inte funnit några manipulerade förpackningar av de senare två läkemedlen. En polisutredning om det inträffade pågår i Italien. Inga biverkningsrapporter har kunnat knytas till de förfalskade läkemedlen. Samtliga berörda tillverkningssatser av de tre läkemedlen är spärrade. Någon brist på läkemedlen förutses inte uppstå.

Cancerläkemedlet Herceptin används vid behandling av bröstcancer och vid spridd magsäckscancer. Alimta är ett cancerläkemedel som används vid behandling av en viss typ av lungcancer. Remicade är ett antiinflammatoriskt läkemedel som används vid behandling av flera reumatiska sjukdomar, vissa former av inflammatorisk tarmsjukdom och psoriasis. Dessa läkemedel ges i injektionsform, liksom också Herceptin.