Utredning av synligt blod i urinen identifierar cancer hos var tredje patient

Patienter som har blod i urinen hamnar ofta fel i vården. Många skickas hem med antibiotika för att senare få diagnosen urinblåsecancer. Detta vill urolog Fredrik Liedberg få stopp på. I samarbete med RCC Syd startade i mars 2014 pilotprojektet Röda Telefonen. Vid blod i urinen, som är det vanligaste symtomet vid urinblåsecancer, kan man nu ringa 040-33 18 27 (kl. 8-12, mån-fre) om man bor inom SUS upptagningsområde för att prata med en urologsjuksköterska, som omedelbart bokar in patienten för njurröntgen och endoskopisk undersökning av urinblåsan samt cellprov på urinen. På detta sätt möjliggör man det för individen att själv ta ansvar för att få komma rätt i vården, utan onödiga mellanvägar. De flesta som ringer in har själv hittat telefonnumret på internet (1177.se/vårdguiden) eller fått det av sin läkare på vårdcentralen.

Efter fyra månader med pilotprojektet Röda Telefonen har var tredje individ som ringt diagnostiserats med cancer. Ytterligare en av tre patienter har diagnostiserats med behandlingskrävande urologisk sjukdom som t.ex. godartad prostataförstoring eller sten i urinvägarna. Således stöder studien fyndet att blod i urinen är ett starkt alarmsymtom för urologisk sjukdom.

Från att man finner blod i urinen till att patienten får en diagnos tar det idag cirka 144 dagar. Syftet med projektet Röda telefonen är att minska ledtiderna, och därmed kanske även kunna förbättra överlevnaden.

”Detta är bra för patienten, säger Fredrik, inte bara för att det går snabbare att få tid till utredning, utan även av hälsoekonomiska skäl. Jag hoppas att detta projekt implementeras rakt av.”

Projektperioden är ett år, varefter utvärdering avseende positiva fynd och hälsoekonomiska effekter kommer att ske. Dessutom kommer projektet att utvärderas genom en PREM-enkät för att mäta patienternas erfarenheter och kunskaper för att förbättra vården (PREM: Patient Reported Experience Measure).

Röda telefonen, fakta

Om du har upptäckt synligt blod i urinen, är över 50 år och bor i någon av följande kommuner; Malmö, Staffanstorp, Lund, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma och Burlöv, kan du ringa Urologiska kliniken i Malmö direkt på telefonnummer 040-33 18 27. Telefonen är bemannad av urologsjuksköterska dagligen klockan 8.00–12.00.

Kontakt:

Mef Nilbert, chef RCC Syd: mef.nilbert@skane.se, Tel: 0707-96 80 69

Fredrik Liedberg, läkare, fredrik.liedberg@med.lu.se , Tel: 040-33 19 41

 

bgzh8mtuafxnuset9lyv