Utbildningsinitiativ och nya forskartjänster stärker svensk cancerforskning

Cancerfonden har beslutat vilka forskare som får sina tjänster finansierade av Cancerfonden. Elva forskartjänster finansieras i upp till sex år. Förutom de nya forskartjänsterna introducerar Cancerfonden ett nytt utbildningsinitiativ – Forskarskolor.

Med elva nya forskartjänster är det totalt 53 forskare som i år har sina tjänster finansierade av Cancerfonden. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och kan tack vare finansieringen fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Nya forskartjänster 2014:

  • Klinisk cancerforskartjänst: Anna Martling tilldelas en sexårig klinisk forskartjänst på halvtid. Den andra delen av arbetstiden ska gå till kliniskt arbete. Anna Martling kartlägger i sin forskning bland annat riskfaktorer för ändtarmscancer samt förbättrad diagnostik och behandling för att öka möjligheten till bot.
  • Senior Investigator Award: Tilldelas forskarna Pernilla Wikström och Jonas Nilsson, vid Umeå universitet respektive Sahlgrenska Cancer Center vid Göteborgs universitet. Pernilla Wikström vill i sin forskning förstå varför prostatacancer ibland blir aggressiv och vilken behandling som är bäst lämpad för varje patient. Jonas Nilsson söker med hjälp av musmodeller effektivare behandling för hudcancerformen malignt melanom. Tjänsterna finansieras i sex år.
  • Young Investigator Award: Tilldelas i år tre forskare. En av dem, Fredrik Swartling vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala, studerar medulloblastom, den vanligaste formen av hjärntumör hos barn. Han studerar hur denna form av hjärntumör uppstår och hur den kan behandlas. Tjänsterna finansieras i sex år.
  • Postdoktortjänster: Fem tjänster går till unga forskare som har disputerat för högst fyra år sedan. En av dem som får en postdoktortjänst på tre år är Alexander Pietras vid Lunds universitet. Han forskar på glioblastoma multiforme som är den mest aggressiva formen av hjärntumören gliom.

– Konkurrensen om Cancerfondens forskartjänster var stor, och det är glädjande att få ett sådant styrkebesked från svensk cancerforskning – från både unga lovande och mer etablerade forskare, säger professor Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens Forskarskolor
Cancerfondens Forskarskolor är en forskarutbildning med speciell inriktning på cancerområdet.

– Målsättningen med våra Forskarskolor är att få doktorander och blivande forskare att bli ännu bättre förberedda på att bidra till framtidens cancerforskning, säger Klas Kärre och fortsätter:

– Det är just för att säkerställa att vi kan upprätthålla den höga kvalitet i forskningen som vi har i dag som vi investerar i Forskarskolor.

Ett antal kurser under en doktorandutbildning är obligatoriska, med syfte att ge en allmän vetenskaplig baskompetens för forskning. Cancerfonden kommer nu tillsammans med en rad universitet satsa på en utbildning där ett antal tilläggskurser riktar sig enbart till blivande cancerforskare. Varje forskarskola förutsätter nära samarbete mellan medverkande lärosäten, och deltagarna kommer att få möjlighet att tidigt bygga ett starkt nätverk med andra kliniska och grundvetenskapliga forskare inom cancerområdet.

– Ett ökat samarbete brukar resultera i bättre forskningsresultat, då idéer och koncept korsbefruktar varandra, säger Klas Kärre och fortsätter:

– Dessutom kommer framtidens forskning i allt högre grad baseras på samarbeten där många olika metoder och data kombineras.

Fem universitet kommer att erbjuda Forskarskolor inom ramen för två samarbeten: Nationella Forskarskolan för Klinisk Forskning, där Karolinska Institutet Solna och Uppsala och Linköpings universitet samarbetar, samt Cancer Research South, där Göteborgs och Lunds universitet ingår.

cancerfonden.se publiceras alla forskartjänster samt information om Forskarskolorna.

Cancerfondens styrelse har för år 2014 avsatt 415 miljoner kronor till svensk cancerforskning, det är en ökning med 14 miljoner kronor sedan föregående år. 33 av dessa miljoner går till forskningstjänster och forskarmånader. Under de drygt 60 år som Cancerfonden funnits har drygt åtta miljarder kronor delats ut till svensk cancerforskning.