Uppsalaforskare har gjort fynd som kan förfina metoder att upptäcka cancer.