Unika resultat visar att DiviTum kan utvärdera effekten av palbociclib

Unika resultat visar att DiviTum kan utvärdera effekten av palbociclib

Nya studieresultat presenterade vid San Antonio Breast Cancer Symposium, världens ledande bröstcancerkongress, 6-10 December, visar att Biovica’s DiviTum™ teknologi kan utvärdera effektiviteten av den nya bröstcancermedicinen palbociclib (Ibrance Pfizer).

Studien, genomförd av Dr Cynthia Ma, St Louis, USA undersökte 50 kvinnor med hormonberoende bröstcancer vilka behandlades med palbociclib innan operation. DiviTum™ mäter nivåer av tymidinkinas (TK) aktivitet, ett enzym nära kopplat till celltillväxt, och användes för att analysera blodprover tagna före och efter behandling. Resultaten demonstrerar ett signifikant samband mellan den tillväxthämmande effekten av palbociclib och TK-nivåer mätta med DiviTum™ efter två veckor av palbociclib-behandling samt vid tidpunkten för operation. DiviTum™ kan därför fungera som en tidig indikator av behandlingseffekt med CDK 4/6 hämmare, där palbociclib är först i klassen.

“Vår studie uppvisar de första kliniska bevisen för att en metod, DiviTum™, kan användas för att bedöma behandlingseffekten av palbociclib vid bröstcancer. Resultaten är mycket lovande och stödjer ytterligare framtida studier av DiviTum™ för att utvärdera och identifiera patienter som svarar på CDK 4/6 hämmare,” säger Dr Cynthia Ma, MD, PhD, Associate Professor of Medicine, Washington University School of Medicine, St Louis, USA.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor idag, inom EU drabbas ca 362,000 varje år och 233,000 i USA. Runt 1,600 nya fall diagnostiseras varje dag och 136,000 dör årligen i EU och USA. Palbociclib godkändes av FDA i februari 2015. Det första året på den amerikanska marknaden behandlades mer än 20,000 kvinnor med läkemedlet, vars försäljning beräknas överstiga 2 miljarder USD under 2016. I november 2016 erhöll palbociclib EU-godkännande.

“Dessa första resultat som korrelerar DiviTum™ till effekten av palbociclib är mycket lovande eftersom det inte finns några biomarkörer för palbociclib idag. Vi vill tillhandahålla DiviTum™ som ett verktyg för läkare med syfte att optimera överlevnad och livskvalitet hos patienter som är aktuella för och behandlas med denna nya klass av läkemedel,” säger Anders Rylander, VD Biovica.