Unika mammografistudier lockar forskare till Falun

Biostatistiker från National Taiwan University är i Dalarna och Falun för att ta del av unik kvalitetsdata om mammografiscreening för att upptäcka bröstcancer på ett tidigt stadium.
I över 30 år har läkaren Laszlo Tabar studerat mammografins effekter för att på ett tidigt stadium upptäcka bröstcancer. Mammografistudierna I Dalarna har förändrat vården av bröstcancer över hela världen. Det är ett unikt material med långtidsuppföljningar och statistik som forskare från flera håll i världen kommer till Falun för att ta del av.

– Det som är så fantastiskt är att dödligheten i bröstcancer i Dalarna har minskat med 50 procent bland de kvinnor som deltar regelbundet i hälsoundersökningen sedan vi började med mammografiscreening. Tidig bröstcancerdiagnostik och behandling på ett tidigt stadium räddar faktiskt liv, säger Laszlo Tabar.
– Det är viktigt att kvinnor är medvetna om att genom regelbunden screening har man möjlighet att upptäcka förändringar på ett tidigt stadium, som kan leda till mindre radikal behandling, bättre överlevnad och minskad dödlighet i den här fruktade sjukdomen fortsätter han.
Laszlo Tabar har varit medicinskt ansvarig för mammografiavdelningen på Falu lasarett i mer än 30 år. Han är numera pensionär från kliniken i Falun men jobbar vidare med föreläsningar och utbildningar i hela världen. Och två gånger varje år leder han forskarveckor på plats i Falun, något som pågått sedan 1986.
Medicinhistoria har skrivits i Falun

Stephen W. Duffy är professor i statistik vid Queen Mary University i London, han kom till Falun första gången 1986 för att hjälpa Laszlo Tabar att analysera resultaten av hans studier kring mammografiscreening.
– Det är privilegium att komma hit till Falun, en svensk småstad där medicinhistoria har skrivits, säger Stephen Duffy.
– Här finns ett unikt material som har förändrat vården av bröstcancer. Det som gör materialet så unikt är till exempel att det finns omfattande pålitlig data om vilka som dör och inte dör i bröstcancer vilka som screenats och inte har screenats. Det står klart att genom screening upptäcker man cancer på ett tidigt stadium vilket har en stor effekt på sjukdomsförloppet och cancern kan stoppas innan den sprider sig till andra delar av kroppen. Tidig upptäckt av cancer gör att man sätter in behandling tidigt därmed räddar man liv genom screening och tidig behandling, säger Stephen Duffy.
I England erbjuds kvinnor mellan 47 och 73 år mammografiundersökning vart tredje år, något som pågått sedan mitten av 1990-talet.
Tony Hsiu-Hsi Chen professor vid National Taiwan University i Taiwan kom till Falun första gången för 20 år sedan för att studera Laszlo Tabars forskningsresultat. Nu är han här med studenter och forskare från universitet i Taipei, Taiwan. De är här för att lära sig mer om sambandet mellan regelbunden screening och tidig bröstcancerdiagnostik.
– Det finns ingen liknande data någon annanstans i världen, därför är det viktigt att komma hit. Här finns en klassificering av olika typer av bröstcancer och det är viktigt för bröstcancerforskningen i Asien och flera kirurger vill ta del av den data som finns här, säger Tony Hsiu-Hsi Chen.
– Det är väldigt användbar data som är lätt att förstå och lätt att förklara för kvinnorna varför det är viktigt med organiserade screeningprogram för att upptäcka bröstcancer på ett tidigt stadium, säger Tony Hsiu-Hsi Chen.
På flera håll i Asien är man intresserad av screening enligt den svenska modellen.