Unik teknik spårar cancer snabbare

En unik teknik för att spåra ändtarmscancer som gör att sjukvården kan korta väntetider och snabbt ge besked om hur farlig cancersvulsten är, utvecklas av forskare vid Luleå tekniska universitet.
– Tekniken bygger på en kombination av så kallad stimulerad Ramanspektroskopi och holografi som gör det möjligt att snabbt få fram en tydlig bild av hur långt cancern utvecklats, säger Eynas Amer, forskare inom experimentell mekanik och strömningslära vid Luleå tekniska universitet.

Ändtarmscancer, är en allvarlig sjukdom som drabbar båda könen. I Sverige insjuknar varje år 6 000 personer av ändtarmscancer och mer än 40 % av dessa avlider. Antalet beräknas att dubbleras fram till år 2030 på grund av ökad livslängd. Tumören uppkommer oftast från förstadier i form av polyper i ändtarmen. I dagsläget upptäcks cancern oftast i ett sent skede av patienten själv, antingen på grund av förändrade avföringsvanor eller på grund av blodbrist då tumören blöder små mängder blod.

Om ändtarmscancer och ofarliga polyper upptäcks tidigt ökar överlevnadschansen dramatiskt. Den nya tekniken som är en kombination av stimulerad Ramanspektroskopi och holografi är speciellt lämplig för just ändtarmscancer då den kan ge tillförlitliga och snabba svar. Den har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Umeå universitet, av specialister inom optiska mätsystem, beräkningsfysik, kirurgi och patologi.

– De senaste veckorna har vi gjort stora framsteg och inom kort tid kommer vi nog att använda metoden på kliniska prov, säger Kerstin Ramser, professor inom experimentell mekanik och strömningslära vid Luleå tekniska universitet.

Kan ersätta biopsi

Den nya tekniken stimulerad Ramanspektroskopi och holografi kan komma att ersätta biopsi, som är den vanliga metoden att undersöka cancer och där bedömningen vanligtvis tar veckor. Den nya tekniken stimulerad Ramanspektroskopi är en utveckling av traditionell Ramanspektroskopi-Vid traditionell Ramanspektroskopi belyses material (t ex vävnad där man misstänker cancer) med laser för att få fram en bild av olika molekyler i materialet, en metod som har visat sig vara mycket tillförlitlig för att upptäcka cancer. Metoden lämpar sig dock tyvärr inte för sjukvården då signalerna är så svaga att bilderna måste tas i mörker och under lång tid.

Med den nya tekniken stimulerad Ramanspektroskopi kan den svaga Ramansignalen däremot förstärkas för att få fram bättre bilder. Med kombinationen stimulerad Ramanspektroskopi och holografi kan man ta tio högkvalitativa bilder under en sekund av en specifik molekyl i vävnad som misstänks vara cancerdrabbad. Holografi används för att filtrera bort bruset i bilderna och man får direkt en bra bild av i vilket stadium cancern är. Det man tittar specifikt på är halterna av fett-, protein- och DNA-molekyler som har förändrade värden i cancerdrabbad vävnad.

Fler tester behövs

En första test av tekniken är genomförd. Ytterligare tester ska göras och forskarna räknar med att ha en prototyp klar inom en femårsperiod. En lansering på marknaden kan vara möjlig inom en tioårsperiod. Kostnaden vid tidig upptäckt av ändtarmscancer är ungefär 50 000 kr per patient att jämföras med 300 – 400 000 kr vid sen upptäckt. Det finns därför också ett ekonomiskt incitament att upptäcka cancerformen tidigt.

– För cancerformer som ligger några millimeter inne i kroppen fungerar den nya tekniken bäst men användningsområdena är långt fler inom tillämpningar där exakt information om ett specifikt ämne efterlyses, säger Kerstin Ramser.

Rapport
colorektal cancer, Socialstyrelsen

Artikel
Stimulated Raman scattering signals recorded by the use of an optical imaging technique

Kontakt
Eynas Amer – Biträdande universitetslektor
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492261
E-post: eynas.amer@ltu.se

Kontakt
Professor Kerstin Ramser
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491648
E-post: kerstin.ramser@ltu.se