Unik spetskompetens inom robotassisterad cancerkirurgi

Unik spetskompetens inom robotassisterad cancerkirurgi på Danderyds sjukhus

I april blev överläkare Roger Gerjy invald som svensk representant i EARCS, där 18 av Europas mest framstående kirurger inom robotassisterad kolorektalkirurgi ingår. DS är även det enda sjukhuset i Sverige som är godkänt som ”Case observation center” inom detta område. Kolorektalcancer är ett samlingsnamn för ändtarms- och tjocktarmscancer.

Robotassisterad kirurgi, sk robotkirurgi, har funnits i Sverige ca 10 år, men utvecklingen går snabbt framåt. Robotsystemen utvecklas och fler kirurger lär sig den nya tekniken.

Robotkirurgi gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört med öppen kirurgisk teknik. Sedan början av 2014 utför Danderyds sjukhus operationer med hjälp av robotassisterad titthålskirurgi.

Certifierad att lära andra

Sedan oktober 2015 är DS det enda sjukhuset i Sverige som är godkänt som ”Case observation Center”, dvs ett sjukhus som är certifierat att träna upp och lära ut kolorektal robotkirurgi till andra sjukhus.

– Fram till idag har vi tagit emot åtta besök, bl a från Västerås, Borås och Mora, men även från Norge och Tyskland, berättar överläkaren Roger Gerjy som är den enda ”proctorn” som är godkänd via EARCS (European Academy of Robotic Colorectal Surgery) att utbilda kirurger för robotassisterad kolorektalkirurgi i Sverige. Det var även överläkare Roger Gerjy som på sin födelsedag fick beskedet från EARCS att han som enda svensk godkänts som ledamot i EARCS.
– Det var den bästa presenten jag kunde få, menar Roger Gerjy som började sin robotkirurgiska bana på Linköpings sjukhus och som i september 2013 sökte sig till Danderyds sjukhus där det fanns en unik samlad kompetens.

Ca 65% av de kolorektala bukingreppen på DS utförs med titthålsteknik. Sedan mars 2014 har ca 140 robotassisterade operationer för kolorektalkirurgi genomförts. På Danderyds sjukhus finns i dagsläget tre kirurger som utför den typen av operationer.

Sveriges första proctor även inom godartad gynekologisk kirurgi

Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus är också godkänd som ”Case observation Center” med Sveriges första ”proctor” inom godartad gynekologisk kirurgi, överläkare Ulrika Johannesson. Borttagning av livmodern med hjälp av robotkirurgi leder bl a till mindre blodförlust, färre komplikationer, mindre smärta och minimal ärrbildning. Även avancerade framfallsoperationer utförs på DS med robotkirurgi.

Hittills har ca 150 st robotassisterade titthålsoperationer utförts på Kvinnokliniken och en vetenskaplig studie om borttagande av livmodern och eventuell påverkan på bäckenbotten samt sexuell funktion har nyligen startats där överläkarna Ulrika Johannesson och Catharina Forsgren är ansvariga.

Korta fakta

Danderyds sjukhus har lång erfarenhet av titthålskirurgi för kolorektal cancer (ändtarms- och tjocktarmscancer). Det är den tredje mest vanliga cancerformen efter bröst- och prostatacancer. Idag blir runt 8 av 10 patienter friskförklarade vid femårsuppföljningen, om cancern inte hade hunnit sprida sig innan operationen.

På Danderyds sjukhus används robotkirurgi framför allt för patienter med prostatacancer, kolorektalcancer samt vid kirurgisk borttagning av livmodern. Även framfallsoperationer utförs med hjälp av robotkirurgi, liksom viss njurkirurgi.

Hittills har totalt ca 500 robotassisterade titthålsoperationer genomförts på Danderyds sjukhus.

Korta fakta gällande titthålskirurgi för kolorektalpatienter

Titthålskirurgi är så kallad minimalinvasiv kirurgi, som innebär att det blir ett minimalt ”trauma” för patienten, med väldigt liten skada på vävnaderna.

Robotens bildåtergivning i 3D gör det möjligt för operatören/kirurgen att se och arbeta på ställen som med tidigare teknik var omöjliga att nå.

Robotassisterad kirurgi tillåter fler vridbara moment för operatören/kirurgen, som ökar rörelsefriheten och gör det möjligt att nå även trånga områden som man med traditionell kirurgi inte kunnat nå.

Med hjälp av robotkirurgi kan fler patienter med svårtillgängliga tumörer opereras.
Patienter som opererats med titthålskirurgi har betydligt färre vårddagar jämfört med patienter som opererats med öppen kirurgi. I snitt kan en patient gå hem redan efter 3-4 dagar i stället för 7-8 dagar.

Studier har visat att patienten kommer igång snabbare efter ett ingrepp med titthålskirurgi.

Mycket tyder på att den sexuella funktionen återhämtas fortare när patienten opererats med robotkirurgi i bäckenorganen, jämfört med traditionell kirurgi. Men det finns ännu inga tydliga vetenskapliga studier som bekräftar det antagandet.