Underlag för organiserad PSA-testning på remiss

Underlag för organiserad PSA-testning på remiss

Regeringen har avsatt 8,4 miljoner kronor för att landstingen ska påbörja arbetet med att göra PSA-testningen mer strukturerad och jämlik. RCC kommer betala ut medlen till de landsting som vill delta i arbetet. Nu går ett underlag ut på remiss.

RCC har i uppdrag att ta fram ett underlag för hur strukturerad PSA-testning kan organiseras. Avsikten är att landstingen ska kunna utgå från detta underlag när de gör sina förstudier och handlingsplaner. Underlaget är nu ute på remiss och synpunkter tas emot till och med 30 september.

Möte för att fastställa underlaget

Remissynpunkterna kommer diskuteras vid ett möte den 8 oktober.
Då får även landstingen tillfälle att resonera om vilka möjligheter det finns att samarbeta i frågorna.

Ola Bratt
Ola Bratt

– Vi hoppas att alla landsting vill delta i mötet och att både tjänstemän, politiker och andra berörda yrkesgrupper blir representerade, säger Ola Bratt som leder det nationella arbetet.

– Om vi får en bred uppslutning och lyckas få enighet är förutsättningarna goda för att på sikt nå en jämlik vård i hela Sverige när det gäller tidig diagnostik av prostatacancer.

Läs mer HÄR