Umeåforskare hittar medel mot resistenta tumörer

Prognosen för patienter som drabbas av malignt melanom med metastaser har tidigare varit mycket dålig och effektiva behandlingar har saknats. Under de senaste åren har det dock kommit nya preparat som kan bromsa sjukdomsförloppet effektivt. Hälften av melanomen bär på en specifik genetisk förändring, mutation, i en gen som kallas BRAF och de kan behandlas med två nya preparattyper. Dessa behandlingar har ofta en dramatisk positiv effekt till en början och tumörerna krymper. Efter en tid utvecklar dock tumörerna resistens mot läkemedlen och de börjar växa igen.

– Det vi nu kan visa är en ny behandlingsprincip som gör det möjligt att bryta resistensen i dessa melanomtumörer. I studien har vi dessutom identifierat två preparat som bromsar tumörernas tillväxt i celler och i möss, vilket gör att vi är på god väg mot en lösning av detta problem, säger Oskar Hemmingsson, forskare vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet.

Den aktuella studien genomfördes vid Institut Gustave Roussy i Paris och Oskar Hemmingsson medverkade i detta arbete som post-doc.

För mer upplysningar om studien, kontakta gärna Oskar Hemmingsson:
Telefon: 070-719 75 48
E-post: oskar.hemmingsson@umu.se