Tysta tumörer får egen konferens

Tysta tumörer får egen konferens
Gliom, även kallad ”Tyst tumör”, samlaren rad experter till konferens på Grand Hotell i Lund den 9 februari. I många fall upptäcks inte dessa tumörer förrän de är ganska stora och börjar ge varningstecken i form av symtom.

Konferensen kommer att hållas under en dag och samlar 90 deltagare inom området, främst från Sverige men också från våra nordiska grannländer.

– Konferensen är helt inriktad på gliom som är en hjärntumör som utgår från hjärnans stödjeceller, infiltrerar hjärnan och är svår att behandla, berättar Johan Bengzon, överläkare på SUS och adjungerad professor i neurokirurgi.

Att förbättra och individualisera diagnostiken av gliom är en viktig del som är under stark utveckling bland annat med stöd av molekylär diagnostik. Bättre tekniska möjligheter till neurokirurgi med hjälp av färgämnen och PET-kamera är en annan stark utvecklingstrend.

– Ett viktigt mål för konferensen är att bygga bryggor mellan forskning och klinisk verksamhet, säger Johan Bengzon. Därför samlar konferensen både grundforskare och aktiva kliniker.

Han vill se ett ökat samarbete och fler professionella möten mellan universitetet och universitetssjukhuset och hoppas att det här ska vara ett led i det.

Bakom konferensen står fyra experter på området från Skånes universitetssjukhus. Förutom Johan Bengzon består organisationskommittén av Elisabet Englund, docent i neuropatologi, Mattias Belting, professor i onkologi samt Pia Maly Sundgren, professor i diagnostisk radiologi. Bland utländska deltagare märks Eric C Holland, USA och Rolf Bjerkvig, Norge, som är bland de främsta forskarna i inom området.

Sydsvenska Onkologiska Sällskapet jämte LU Cancer har bidragit ekonomiskt till att konferensen anordnas.

För ytterligare information kontakta;

Johan Bengzon, adjungerad professor i neurokirurgi 070-554 95 00