Två cancerbolag bland vinnarna i Swelifes första acceleratorutlysning

Två vinnare inom cancerområdet finns bland de åtta unga svenska life science-bolag som får dela på 29 miljoner kronor när innovationsprogrammet Swelife har beviljat stöd i sin första acceleratorutlysning. Det handlar om Immunovia i Lund samt ett projekt vid Uppsala universitet. Sammanlagt 7,2 miljoner kronor ska ge utvecklingskraft till deras lovande arbete.

Swelifes acceleratorutlysning finansierar särskilt lovande SME:er men också projekt som står i startgroparna att starta bolag. Samtliga sökande har tidigare fått stöd av innovationsprogrammet med runt 1 miljon kronor vardera, men i den här utlysningen höjdes maxsumman till 5 miljoner kronor.

– Acceleratorutlysningen ska göra skillnad. I tidig fas finns ganska goda möjligheteter att söka finansiering, men när bolag och projekt som ska fördjupa sitt utvecklingsarbete vet vi att det blir svårare. Det ville vi råda bot på genom att erbjuda ett kraftfullt ekonomiskt stöd, säger Åsa Wallin, projektledare på Swelife.

Bland tjugo sökande har åtta vinnare vaskats fram i en process med bland annat bedömningar av en panel av externa experter. Finansieringsbeslutet fattades av Vinnova.

Swelifes plan är att erbjuda en acceleratorutlysning varje år.

De får finansiering

Vinnare inom cancersjukdomar:

Immunovia AB (Lund)
Så hittar man den näst dödligaste cancern i tid
”Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer – implementering av biomarkörer i en klinisk miljö” (4,9 miljoner kr) http://swelife.se/vi-erbjuder/finansierade-projekt/tidig-diagnos-av-bukspottkortelcancer-implementering-av-biomarkorer-i-en-klinisk-miljo/


Bild: Ulrika Axelsson

Uppsala universitet (Uppsala)
Enkelt blodprov räddar liv och sparar lidande vid gynekologisk cancer
Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer (2,3 miljoner kr)
http://swelife.se/vi-erbjuder/finansierade-projekt/biomarkortest-for-livmoderhals-aggstocks-och-endometricancer/


Bild: Ulf Gyllensten