Tunn film förhindrar hudreaktioner vid strålbehandling

En studie som publicerats i Radiotherapy & Oncology Journal visar att användning av Mepitel Film® förhindrar utveckling av smärtsamma sår som uppstår till följd av strålbehandling av bröstcancer. Studien visar också att samma förband minskade svårighetsgraden av hudreaktioner med 92%.

Hudreaktioner till följd av strålbehandling uppstår hos 80–90 % av alla bröstcancerpatienter och kan innebära allt från en svag rodnad till sår med symptom som smärta, brännande känsla och klåda. Detta kan ha mycket negativ inverkan på livskvaliteten för en patient som redan kämpar med en cancerdiagnos och behandling.

Den vanligaste förebyggande åtgärden för att mildra dessa biverkningar har hittills varit krämer och salvor, men det har inte räckt för att förhindra dem helt. Det finns heller inga kliniska data som stödjer profylaktisk användning av krämer.

En studie som genomförts i Nya Zeeland har visat att användning av Mepitel Film, en tunn, transparent film med Safetac®-teknologi, från den dagen strålbehandlingen startar, förhindrar utveckling av sår och minskar svårighetsgraden av andra hudreaktioner med över 90%.

I den kliniska studien deltog 78 patienter som genomgick strålbehandling för bröstcancer. På varje patient delades det strålbehandlade hudområdet upp i två halvor. På den ena halvan användes Mepitel Film och på den andra en vattenbaserad kräm. Resultatet visade att på den delen av huden som var försedd med Mepitel Film uppstod inga sår eller svåra hudreaktioner alls, medan det på den halva som behandlats med kräm uppstod sår i 26 % av fallen. Dessutom var de hudreaktioner som uppstod under Mepitel Film 92 % mindre allvarliga än de som uppstod hos den krämbehandlade kontrollgruppen.

Dr. Patries Herst, föreläsare på Department of Radiation Therapy vid Otagos universitet, som designade den kliniska studien, sa följande:

– Jag är otroligt nöjd med resultaten. Vi har äntligen hittat en produkt som verkligen fungerar: det här är fantastiska nyheter för cancerpatienter.

Phil Cooper, chef för Mölnlycke Health Cares Wound Care Division:

– De dermatologiska biverkningarna i samband med strålbehandling kan vara mycket svåra. De orsakar inte bara fysiskt lidande för patienterna utan påverkar också deras dagliga liv, eftersom besvären gör att de inte kan bära vissa kläder eller delta i vissa aktiviteter.

– Genom att använda ett transparent, tunt och vävnadsvänligt förband kan patienterna drastiskt förbättra sin livskvalitet både under och efter behandlingen. Jag vet att jag talar för alla mina kollegor när jag säger att jag är mycket stolt över att ha fått vara med och göra detta möjligt.

Referenser
1. Herst PM et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiother Oncol (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.radonc.2014.01.005
2. Wells M (2003) Radiation skin reactions. Faithfull S (Ed) Supportive care in radiotherapy. London: Churchill Livingstone 135-159.