Tumörceller kidnappar blodkärl

Tumörceller kidnappar blodkärl
Svenska forskare kan nu förklara hur vissa tumörceller kan smita undan behandling med kärlhämmande läkemedel. Istället för att hämmas tar tumörerna helt enkelt över de blodkärl som redan finns.  Fynden öppnar för bättre behandling av spridd cancer i framtiden.

Läs hela nyheten