Tremelimumab har beviljats särläkemedelsstatus för behandling av malignt mesoteliom

AstraZeneca meddelar i dag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (Food and Drug Administration, FDA) har beviljat särläkemedelsstatus åt den monoklonala anti-CTLA-4-antikroppen tremelimumab för behandling av malignt mesoteliom.

Mesoteliom är en sällsynt, aggressiv cancerform som oftast drabbar vävnad som omsluterlungorna och buken. De tillgängliga behandlingarna mot mesoteliom är mycket begränsade, i synnerhet för patienter med långt framskriden sjukdom.

”Det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ för patienter med mesoteliom, eftersom färre än fem procent av patienterna för närvarande överlever längre än fem år, även om de får snabb diagnos och vård. Vårt mål är att skynda på utvecklingen av tremelimumab som ett potentiellt nytt behandlingsalternativ för de här patienterna”, säger Robert Iannone, Senior Vice President, Head of Immuno-Oncology, Global Medicines Development vid AstraZeneca.

Programmet för klassificering av särläkemedelger särläkemedelsstatus åt läkemedel och bioläkemedel som enligt definition är avsedda för en säker och effektiv behandling, diagnostisering eller prevention av sällsynta sjukdomstillstånd som drabbar färre än 200 000 personer i USA1.

Tremelimumab ingår i den breda arsenal med immunonkologiska preparat som utvecklas av AstraZeneca och dess forskningsenhet för biologiska läkemedel, MedImmune. De här preparaten utformas i syfte att utnyttja kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer. Tremelimumab är en helt human monoklonal antikropp som stimulerar immunsystemet att förstöra cancerceller genom att binda till proteinet CTLA-4, som uttrycks på ytan av aktiverade T-lymfocyter.

Förutom att tremelimumab utreds som en monoterapibehandling för patienter med mesoteliom studeras det för närvarande också i kombination med AstraZenecas anti-PD-L1-försöksimmunterapi, MEDI4736, på olika tumörtyper, däribland icke-småcellig lungcancer, samt huvud- och halscancer. Det studeras även i kombination med Iressa (gefitinib) på EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer, samt med MEDI6469 (en OX40-agonist från mus) i solida tumörer.