Tre ovanliga cancerbehandlingar koncentreras till två enheter i landet

Tre ovanliga cancerbehandlingar koncentreras till två enheter i landet

Ledningarna för landsting och regioner ställde sig förra veckan unisont bakom RCCs rekommendationer om att koncentrera ytterligare tre komplicerade cancerbehandlingar till två sjukhus i landet. Landsting och regioner förväntas fatta beslut senast den 1 april 2017, så att förändringen kan träda i kraft den 1 november 2017.

Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer och lokalt avancerad bukspottkörtelcancer, samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer bör i fortsättningen endast utföras vid Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det menar Regionala cancercentrum i samverkan, som förra veckan la fram nya rekommendationer för landets hälso- och sjukvårds-, landstings- och regiondirektörer. Redan tidigare uttalade även politikerna i SKL:s sjukvårdsdelegation sitt stöd för RCC:s arbete med den så kallade nationella nivåstruktureringen.

Sedan tidigare har landstingen beslutat koncentrera sju ovanliga åtgärder inom cancervården. Med den nya rekommendationen kommer totalt tio åtgärder vara spridda över landets samtliga sju universitetssjukhus.

Se lista med sjukhus och åtgärder nedan.

Även regional rekommendation

Regionala cancercentrum i samverkan konstaterar att nationell och regional nivåstrukturering hänger samman. Inom flera diagnosområden behandlar många sjukhus fortfarande få patienter. RCC i samverkan har därför valt att lämna rekommendationer även avseende regional nivåstrukturering. I denna omgång handlar det om njurcancer, äggstockscancer, urinblåsecancer och lever- och gallvägscancer.

RCC i samverkan avser att två år efter driftstart följa upp de nationella vårdenheternas arbete och resultat samt följa upp hur den regionala rekommendationen har hanterats i sjukvårdsregionerna.

Beslutade och rekommenderade nationella vårdenheter och uppdrag

Beslutade nationella vårdenheter

Akademiska sjukhuset
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer  (1)
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan  (2)

Karolinska Universitetssjukhuset
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan  (2)
Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd  (3)
Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer  (4)

Norrlands Universitetssjukhus
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer  (1)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer  (1)
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan  (2)
Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer  (4)
Kirurgi i botande syfte vid analcancer  (5)
Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom  (6)

Skånes Universitetssjukhus
Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer  (1)
CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan  (2)
Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd  (3)
Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer  (4)
Kirurgi i botande syfte vid analcancer  (5)
Kirurgi i botande syfte vid peniscancer  (7)

Universitetssjukhuset Linköping
Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer  (4)

Universitetssjukhuset Örebro
Kirurgi i botande syfte vid peniscancer (7)

Rekommenderade nationella vårdenheter

Karolinska Universitetssjukhuset
Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer  (8)
Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer  (9)
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer  (10)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer  (8)
Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer  (9)
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer  (10)

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med landsting, regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.