Trastuzumab deruxtekan uppnådde en tumörrespons på 60,9 procent vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer i pivotal fas 2-studie

Trastuzumab deruxtekan uppnådde en tumörrespons på 60,9 procent vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer i pivotal fas 2-studie

Resultaten för Daiichi Sankyos och AstraZenecas DS-8201 ([fam-] trastuzumab deruxtekan) presenterades vid San Antonio Breast Cancer Symposium (# SABCS19). Mediantiden för responsduration hos patienter behandlade med DS-8201 var 14,8 månader och mediantiden för progressionsfri överlevnad var 16,4 månader.

Dessa resultat från fas 2-studien DESTINY-Breast01 publicerades samtidigt online i The New England Journal of Medicine.

DS-8201 ([fam-] trastuzumab deruxtekan) är ett antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) under utveckling för behandling av HER2-positiv bröstcancer.

För mer information, se det engelska pressmeddelandet här.