Lilly presenterar totalöverlevnadsdata för Verzenios® (abemaciklib) från MONARCH 2-studien

Lilly presenterar totalöverlevnadsdata för Verzenios® (abemaciklib), en förlängd medianöverlevnad på 9,4 månader jämfört med kontrollgruppen för kvinnor med HR +, HER2- avancerad bröstcancer i MONARCH 2-studien

Abemaciklib i kombination med fulvestrant förlängde signifikant överlevnaden för kvinnor med HR +, HER2- avancerad bröstcancer. Medianöverlevnaden för abemaciklib i kombination med fulvestrant var 46,7 månader jämfört med 37,3 månader för kontrollgruppen fulvestrant i monoterapi (HR: 0,757; 95% CI: 0,606, 0,945; P = 0,0137).

Överlevnadsresultaten var konsistenta mellan subgrupper, inklusive för kvinnor med mer ogynsamma prognostiska faktorer såsom snabbt återfall eller där tumörer spridits till viscerala organ.

Resultaten presenterades vid European Society for Medical Oncology (ESMO) kongressen 2019 under det så kallade presidential symposium och publicerades samtidigt i JAMA Oncology den 30 september.(Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, et al. The Effect of Abemaciclib plus Fulvestrant on Overall Survival in Hormone Receptor-Positive, ERBB2-Negative Breast Cancer that Progressed on Endocrine

Therapy–MONARCH 2. JAMA Oncol. doi:10.1001/jamaoncol.2019.4782.)

Resultaten från MONARCH 2-studien inkluderade både pre/peri- och postmenopausala kvinnor. För  kvinnor som tidigare behandlats med endokrin terapi och vars cancer snabbt återkommit eller spridits till andra delar av kroppen, så kallad primär endokrinresistens, var resultaten i överensstämmelse med ITT-populationen (HR: 0,686; 95% CI) 0,451, 1,043). Liknande resultat observerades hos kvinnor vars cancer spridits till viscerala organ, såsom lever eller lungor (HR: 0,675; 95% CI: 0,511, 0,891). Båda dessa analyser var fördefinierade och resultaten överensstämde med resultaten för ITT-populationen från MONARCH 2-studien, som tidigare visat en statistiskt signifikant förbättring av det primära effektmåttet progressionsfri överlevnad, och med total överlevnad som ett sekundärt effektmått för studien.

Läs hela pressreleasen på engelska