TLV subventionerar Mekinist i kombination med Tafinlar mot metastaserat melanom

TLV subventionerar Mekinist i kombination med Tafinlar mot metastaserat melanom

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att subventionera Mekinist(trametinib) för behandling i kombination med Tafinlar(dabrafenib)/. Det innebär att de svenska landstingen nu kan erbjuda patienter behandling med dabrafenib/trametinib inom ramen för den statliga läkemedelsförmånen.

TLV bedömer att kostnaden per QALY (kostnaden per kvalitetsjusterat vunnet levnadsår) för dabrafenib/trametinib är motiverad. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms som mycket hög för de patienter som enligt den godkända indikationen är aktuella för kombinationsbehandlngen. Behandling med dabrafenib/trametinib har bevisade fördelar vad gäller effekt jämfört med behandling med enbart BRAF-hämmare som exempelvis dabrafenib.

Metastaserat melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och drabbar ofta människor i 40-50-årsåldern. Varje år diagnostiseras drygt 3 300 personer med malignt melanom i Sverige. Hos en del av dessa individer har cancern bildat metastaser, cirka 500 personer avlider årligen till följd av spridd sjukdom1. Omkring hälften av patienterna med metastaserat melanom har en genmutation i proteinet BRAF som gör att cancercellerna förökar sig2. Förekomst av BRAF-mutationen ger en mer aggressiv sjukdom som påverkar prognosen negativt2.

Referenser

1.Malignt melanom i huden http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3184 besökt 20 juni 2016

2.Melanoma Skin Cancer. American Cancer Society. Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003120-pdf.pdf. besökt 20 juni 2016